Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.7.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari-april med 4,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,7 procent under februari-april jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen ökade snabbast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+8,9 %). Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+6,7 %), fastighetsverksamhet (+6,0 %) samt transport och magasinering (+5,3 %) visade också en snabbare tillväxt än genomsnittet för servicenäringarna. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/04/plv_2018_04_2018-07-13_tie_001_sv.html