Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.8.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars-maj med 4,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,4 procent under mars-maj jämfört med motsvarande period året innan. Utvecklingen var kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+9,4 %) samt inom fastighetsverksamhet (+6,3 %). Tillväxten inom informations- och kommunikationsverksamhet stannade på 0,9 procent, medan omsättningen inom kultur, nöje och fritid sjönk med 1,5 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/05/plv_2018_05_2018-08-15_tie_001_sv.html