Publicerad: 25.5.2012

Flest nya fritidshus i Södra Savolax och Lappland år 2011

Enligt Statistikcentralen fanns det totalt 493 000 fritidshus i Finland år 2011. Flest nya fritidshus byggdes under år 2011 i Södra Savolax och Lappland. Sett till kommun byggdes flest nya fritidshus i Kuusamo, Kittilä och Pargas, över 70 fritidshus i vardera kommunen per år. Kvantitativt sett har byggandet av fritidshus fortsatt minska. I byggnadsbeståndet fanns det omkring 3 600 nya fritidsbostadsbyggnader som byggts år 2011. Under förra decenniet byggdes fortfarande i genomsnitt över 4 000 fritidsbostadsbyggnader per år.

Landskap med kvantitativt sett flest nya fritidsbostadsbyggnader som byggts år 2011

Landskap med kvantitativt sett flest nya fritidsbostadsbyggnader som byggts år 2011

År 2011 fanns det flest fritidshus i Pargas kommun, totalt över 8 000 fritidshus. Näst mest fritidshus fanns det i Tavastehus, Kouvola, Salo, Kuopio, Kuusamo och Raseborg, där fritidshusbeståndet i kommunen omfattade över 6 000 fritidshus. Bland landskapen fanns det flest fritidshus i Egentliga Finland. Antalet fritidshus i landskapet Egentliga Finland var omkring 48 600, också i Södra Savolax och Birkaland fanns det fler än 45 000 fritidshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2011/rakke_2011_2012-05-25_tie_001_sv.html