Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september

Byggnads- och bostadsproduktion 2013, september

2013
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik