Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-9/2013* 1-9/2012 1-9/2013* 1-9/2012 1-9/2013* 1-9/2012
Hela landet 27 475 30 078 20 154 25 247 3 221 3 704
Fasta Finland 27 414 29 953 20 070 25 176 3 209 3 672
Nyland 7 392 7 749 6 998 8 416 246 266
Huvudstadsregion 4 994 5 402 4 908 6 196 15 13
Egentliga Finland 2 036 2 518 1 103 1 552 343 353
Satakunta 818 1 187 449 609 108 118
Egentliga Tavastland 582 629 360 475 85 98
Birkaland 2 500 2 516 2 001 2 527 246 280
Päijänne-Tavastland 781 963 842 914 142 123
Kymmenedalen 1 101 857 223 452 108 111
Södra Karelen 937 762 297 369 102 180
Södra Savolax 985 757 407 494 312 379
Norra Savolax 1 371 1 337 912 1 260 199 184
Norra Karelen 1 042 887 1 011 885 127 161
Mellersta Finland 1 163 1 601 1 087 1 420 231 268
Södra Österbotten 1 382 1 596 697 1 164 70 117
Österbotten 1 880 1 435 544 1 027 178 200
Mellersta Österbotten 416 556 260 258 37 40
Norra Österbotten 1 936 3 060 2 020 2 398 261 275
Kajanaland 256 387 182 146 138 149
Lappland 836 1 155 677 810 276 370
Åland 61 125 84 71 12 32

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/09/ras_2013_09_2013-11-27_tau_004_sv.html