Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, december

Industrins orderingång 2009, oktober

2009
oktober
Offentliggöranden