Inkomstfördelningsstatistik 2015, Inkomstskillnader (internationell jämförelse

2015
Inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Offentliggöranden