Inkomstfördelningsstatistik 2016, Låg inkomst

2016
Låg inkomst
Offentliggöranden