Publicerad: 26.4.2012

År 2011 förekom det 163 arbetskonflikter

Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 163 arbetskonflikter i Finland år 2011. Antalet arbetskonflikter sjönk från året innan, då det förekom 191 arbetskonflikter. Antalet arbetskonflikter var det tredje största under 2000-talet sedan år 2005 och 2010. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var omkring 59 000. Detta var mer än hälften så stor som året innan. Antalet förlorade arbetsdagar var omkring 128 000. Också antalet förlorade arbetsdagar minskade med mer än hälften från året innan.

Arbetskonflikterna per år 2000–2011

År Arbetskonflikter Deltagare Förlorade arbetsdagar
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 139 50 485 91 899
2010 191 137 316 314 667
2011 163 59 164 127 758

År 2011 hänförde sig de största arbetskonflikterna i allmänhet till de förbundsvisa avtalsförhandlingarna. De mest betydande arbetskonflikterna i början av året ägde rum inom skogsindustrin, där tjänstemännen inom pappersindustrin strejkade efter att de gamla kollektivavtalen gått ut i april.

Under slutet av året fördes förbundsvisa avtalsförhandlingar i många branscher och centralorganisationerna förhandlade fram ett s.k. ramavtal med hjälp av vilket man ville ge anvisningar om kostnadsnivån för de förbundsvisa avtalsförhandlingarna. Den största arbetskonflikten ägde rum inom teknologiindustrin i oktober, då branschens tjänstemän strejkade och man förlorade ungefär 40 000 arbetsdagar. En annan betydande arbetskonflikt ägde rum i november i anslutning till avtalsförhandlingarna inom finansbranschen.

De största arbetskonflikterna utanför avtalsförhandlingarna ägde rum i TeliaSonera, där man motsatte sig personalminskningar under mars–april. Arbetskonflikterna i övriga branscher var betydligt mindre.

Orsaken till arbetskonflikten var i 63 fall lönekrav. I omkring en fjärdedel av arbetskonflikterna var orsaken hot om minskning av arbetskraften och i omkring en femtedel var orsaken arbetsledningen.

Flest lokala arbetskonflikter utkämpades i Vanda, Helsingfors och Brahestad och 70 konflikter utkämpades i fler än bara en kommun.

Flest arbetskonflikter förekom under årets andra kvartal och minst under tredje kvartalet. Av de förlorade arbetsdagarna inföll 45 procent under årets andra kvartal.


Källa: Statistik över arbetskonflikter 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2011/tta_2011_2012-04-26_tie_001_sv.html