Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 9.12.2008

Kostnaden för arbetad timme steg med 6,7 procent på årsnivå

Enligt arbetskostnadsindexet kostade en arbetad timme för arbetsgivaren 6,7 procent mer under det 3:e kvartalet 2008 än året innan. Tillväxttakten för kostnaderna var snabbast inom handel, dvs. 7,5 procent. Största delen av kostnadsstegringen baserar sig på avtalshöjningar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens arbetskostnadsindex 2003=100.

Arbetskostnadsindexet täcker både den privata och kommunala sektorn. Siffrorna har inte säsongrensats. Eurostat publicerar motsvarande uppgifter säsongrensade.

Årsförändring av kostnader för arbetad timme inom en del näringsgrenar, procent

År /
kvartal
Industri Byggverk-
samhet
Handel,
inkvartering,
samfärdsel
Finansiella,
fastighets-
och företags-
tjänster
Alla
näringsgrenar
2003 4,1 2,0 2,5 6,7 4,3
2004 1,6 1,2 3,0 3,1 2,5
2005 5,6 6,5 4,8 4,7 4,5
2006 2,8 1,9 1,7 1,4 2,4
2007* 2,0 3,6 1,9 3,4 2,6
2006/1 2,6 1,2 -1,2 -0,8 0,9
2006/2 1,8 3,9 2,1 0,5 1,5
2006/3 3,1 -0,1 3,4 1,9 3,6
2006/4 3,8 2,5 2,4 4,1 3,6
2007/1* 2,2 3,6 2,4 3,8 2,9
2007/2* 1,5 3,2 1,3 3,2 2,2
2007/3* 0,2 2,2 0,1 1,8 0,9
2007/4* 4,3 5,5 3,9 4,8 4,4
2008/1* 5,4 6,0 4,2 5,3 5,2
2008/2* 5,9 7,5 5,9 6,2 6,2
2008/3* 6,5 7,3 6,7 6,8 6,7
* Preliminär uppgift

Källa: Arbetskraftskostnadsindex 2003=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 9.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2008/03/tvki_2008_03_2008-12-09_tie_001_sv.html