Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Förändring
2008/
2007
Förändring
2009/2008
2010
/1
2010
/2
2010
/3
2010
/4
Förändring
2010/2009
2011
/1
2011
/2
2011
/3
2011
/4
Förändring
2011/2010
B-S Totalt 3,7 4,5 2,9 -0,6 -0,1 1,3 0,8 2,3 2,6 2,7 3,7 2,8
B-E Industri 2,4 4,9 2,0 -4,3 -3,1 1,0 -1,3 1,7 2,9 1,3 3,5 2,3
C Tlllverkning 2,5 5,6 2,7 -4,3 -3,2 1,2 -1,1 1,1 2,1 1,0 3,1 1,8
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,7 3,2 1,6 2,5 2,6 1,3 2,1 4,1 3,2 1,8 4,1 3,3
16,17 Skogsindustri 2,7 6,2 0,4 -4,7 0,6 2,9 -0,5 4,8 9,5 –1,7 6,0 4,6
19–22 Kemisk industry 0,4 1,6 3,7 2,0 4,6 2,2 3,1 0,0 1,9 3,1 4,1 2,2
24–30 Metallindustri 1,4 7,2 4,3 -7,9 -8,0 1,2 -3,1 –4,5 –2,7 –0,1 0,9 –1,7
F Byggsverks
amhet
8,0 5,0 3,0 1,2 1,3 1,4 1,7 –2,1 –1,4 1,3 1,9 –0,1
G-N Tjänster inom företagsekonomi 4,9 3,7 3,8 1,1 1,6 1,1 1,9 3,0 2,8 3,4 3,3 3,1
G Handel 6,7 -3,2 9,2 4,7 1,2 1,6 4,2 –2,4 0,5 3,7 5,3 2,9
H 1) Transport och
magasinering
10,5 -4,8 0,8 3,3 2,6 2,7 2,4 0,5 0,6 –3,0 –1,1 –0,8
J Information och
kommu nikation
8,9 10,2 2,7 -4,1 -1,8 1,8 -0,6 1,3 6,3 1,9 3,0 3,2
K Finans
och försäkring
-2,1 5,6 4,5 4,0 7,3 1,4 4,3 1,9 1,8 –1,0 4,4 1,8
1) Betydande strukturförändringar i näringsgrenen

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/04/tvki_2011_04_2012-03-09_tau_002_sv.html