Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren För-
ändring
2008/
2007
För-
ändring
2009/
2008
2010
/1
2010
/2
2010
/3
2010
/3
För-
ändring
2010/
2009
2011
/1
2011
/2
2011
/3
2011
/4
För-
ändring
2011/
2010
B-S Totalt 4,2 4,7 1,8 –0,4 0,4 1,4 0,8 1,8 2,4 3,3 3,8 2,8
B-E Industri 3,5 5,3 –0,3 -3,2 -1,6 1,5 -1,0 1,2 2,3 2,2 3,5 2,3
C Tlllverkning 3,5 5,5 0,2 -3,2 -1,6 1,8 -0,8 0,6 1,7 2,0 3,1 1,8
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,3 3,4 2,9 -0,4 2,7 1,4 1,6 3,4 4,4 2,3 4,4 3,6
16,17 Skogsindustri 3,0 6,1 -2,1 -3,3 -0,4 1,8 -1,1 2,3 6,4 –0,8 6,4 3,5
19–22 Kemisk industry 0,3 1,7 2,7 1,1 4,4 2,9 2,8 0,2 0,0 3,8 4,1 2,0
24–30 Metallindustri 3,5 7,0 0,4 -5,3 –4,7 2,2 -2,1 –3,6 –2,0 –0,5 –0,2 –1,6
F Byggsverks
amhet
8,3 4,7 1,6 0,9 1,6 1,2 1,3 –0,8 –0,1 1,4 2,6 0,7
G-N Tjänster inom företagsekonomi 5,0 3,9 3,3 0,9 1,2 0,9 1,5 2,3 2,5 4,0 3,4 3,1
G Handel 7,3 -3,2 8,6 3,9 1,4 1,5 3,8 1,4 –0,9 3,4 5,2 2,1
H 1) Transport och
magasinering
10,1 -4,3 0,9 1,5 1,7 2,2 1,6 0,0 0,0 –0,6 –0,6 –0,3
J Information och
kommunikation
7,9 10,9 1,6 -4,4 –2,4 1,3 –1,1 0,8 5,2 3,8 2,9 3,2
K Finans och försäkring -2,1 7,3 2,4 3,7 5,2 0,6 3,0 –0,2 1,5 0,2 4,7 1,5
1) Betydande strukturförändringar i näringsgrenen

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/04/tvki_2011_04_2012-03-09_tau_004_sv.html