Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Korrigerad 13.11.2013. Den korrigerade siffran är markerad med rött.
  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 104,4 106,0 108,7 109,2 122,2 118,3 105,2 113,7 113,8 124,9
B-E Industri 105,5 104,2 107,0 109,1 119,3 116,5 101,7 111,6 113,7 122,9
C Tlllverkning 106,2 104,9 107,5 110,0 119,8 117,3 102,3 112,4 114,4 124,0
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 104,2 105,7 108,5 109,2 119,6 115,0 101,6 111,4 116,4 123,0
16, 17 Skogsindustri 107,6 106,7 109,8 104,1 127,1 117,1 101,3 112,4 109,6 128,8
19-22 Kemisk industri 102,5 105,5 109,5 113,1 124,1 117,4 101,3 114,0 119,4 127,6
24-30 Metallindustri 108,1 104,2 105,6 110,8 115,8 117,7 102,4 111,7 114,7 121,4
F Byggverksamhet 104,9 106,3 108,0 106,7 120,0 117,8 106,7 112,8 115,8 123,6
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,0 106,6 109,3 108,8 123,2 117,7 105,7 113,9 112,6 125,2
G Handel 95,1 101,5 103,6 105,1 117,7 110,5 100,3 108,4 109,9 119,5
H Transport och magasinering 95,9 96,2 98,0 94,8 108,3 106,8 93,1 100,8 96,0 108,4
J Information och kommunikation 109,0 110,3 113,5 111,7 125,6 124,1 106,9 117,1 115,8 128,3
K Finans och försäkring 105,9 109,9 111,4 111,6 132,8 110,6 106,6 115,4 114,3 145,8
Statsektorn, J-R Totalt 105,1 108,2 111,0 104,1 134,6 121,2 107,5 116,9 107,9 135,0
Kommuner, D-S Totalt 104,6 106,3 108,8 103,8 115,6 127,3 101,3 112,0 106,8 117,4

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/02/tvki_2013_02_2013-09-09_tau_001_sv.html