Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 104,4 106,0 108,7 109,2 122,3 118,1 105,1 113,7 113,4 124,2 118,9
B-E Industri 105,5 104,2 107,0 109,5 119,8 116,5 101,7 111,9 113,0 121,4 116,0
C Tlllverkning 106,2 104,9 107,5 110,5 120,3 117,3 102,4 112,6 113,6 122,5 116,6
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 104,2 105,7 108,5 109,5 119,8 115,2 101,6 111,5 113,8 120,3 116,9
16, 17 Skogsindustri 107,6 106,7 109,8 104,1 127,1 117,1 101,4 112,4 110,4 130,3 118,3
19-22 Kemisk industri 102,5 105,5 109,5 113,3 124,3 117,6 101,3 114,2 118,3 127,6 121,9
24-30 Metallindustri 108,1 104,2 105,6 111,6 116,7 117,7 102,5 112,1 114,4 120,9 115,3
F Byggverksamhet 104,9 106,3 108,0 106,7 120,1 117,7 106,7 112,8 116,3 123,5 119,9
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,0 106,6 109,3 108,7 123,1 117,6 105,5 113,7 112,5 125,0 119,1
G Handel 95,1 101,5 103,6 105,1 117,6 110,5 100,2 108,4 110,3 119,6 112,2
H Transport och magasinering 95,9 96,2 98,0 94,9 108,3 106,8 93,1 100,8 96,2 108,6 106,7
J Information och kommunikation 109,0 110,3 113,5 111,7 125,6 124,2 106,8 117,1 116,5 128,2 123,2
K Finans och försäkring 105,9 109,9 111,4 111,8 133,1 110,9 106,8 115,6 114,1 144,9 109,0
Statsektorn, J-R Totalt 105,1 108,2 111,0 104,1 134,6 121,2 107,5 116,9 107,9 135,0 126,1
Kommuner, D-S Totalt 104,6 106,4 108,9 104,5 116,4 128,2 101,9 112,8 107,5 118,2 131,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tau_001_sv.html