Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 1,6 2,4 3,6 5,8 4,5 4,7 4,6 4,4 0,7 1,1
B-E Industri -1,0 2,5 3,8 5,5 4,9 4,8 4,8 3,9 0,2 0,8
C Tlllverkning -0,8 2,3 4,0 5,7 5,0 5,0 4,9 3,7 0,2 0,7
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 1,2 2,9 1,6 3,0 3,2 4,8 3,1 3,6 0,0 0,7
16, 17 Skogsindustri -1,4 2,0 2,2 3,8 5,7 4,0 3,9 6,5 2,1 1,5
19-22 Kemisk industri 2,5 3,0 4,0 7,8 4,0 4,4 5,1 5,6 0,6 3,1
24-30 Metallindustri -2,5 1,5 4,5 7,3 5,5 5,0 5,6 3,8 0,8 1,0
F Byggverksamhet 1,1 2,0 2,6 6,7 3,5 5,4 4,5 7,8 1,5 2,4
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,2 2,3 3,0 5,2 4,0 4,2 4,1 4,2 0,7 1,3
G Handel 6,3 1,4 3,5 7,3 5,5 4,0 5,1 5,8 0,8 2,5
H Transport och magasinering 0,5 1,4 1,6 3,9 2,2 3,2 2,7 1,9 -0,5 0,5
J Information och kommunikation 0,6 3,1 4,0 2,9 1,8 5,4 3,5 3,8 0,7 -1,8
K Finans och försäkring 2,5 1,2 3,2 3,5 5,5 4,0 4,0 3,9 2,0 -1,5
Statsektorn, J-R Totalt 3,0 2,3 3,9 5,2 4,7 6,2 5,0 4,3 0,1 4,4
Kommuner, D-S Totalt 1,4 2,3 3,3 4,7 1,4 3,2 3,1 3,6 1,0 2,7

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tau_004_sv.html