Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 104,6 107,7 110,2 113,1 115,4 115,0 116,2 114,9 116,8 116,9 117,5
B-E Industri 105,4 103,3 105,5 110,4 111,6 111,5 112,1 111,4 112,0 112,1 110,6
C Tlllverkning 106,1 104,1 106,2 111,7 112,6 112,4 112,9 112,4 112,8 113,5 111,2
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 103,8 106,3 108,9 110,7 111,6 112,1 112,8 111,8 113,2 113,8 114,8
16, 17 Skogsindustri 106,8 109,8 112,0 112,7 114,1 114,9 116,0 114,4 117,0 117,6 118,7
19-22 Kemisk industri 102,3 105,6 109,5 112,5 114,0 114,4 115,5 114,1 116,5 117,6 119,0
24-30 Metallindustri 108,7 102,2 102,8 108,9 111,1 110,4 111,4 110,5 113,1 112,0 107,7
F Byggverksamhet 104,3 106,0 107,7 109,1 113,8 113,9 115,0 112,9 116,8 116,9 115,9
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,5 107,6 110,2 113,0 115,0 114,8 116,0 114,7 116,3 116,8 117,5
G Handel 96,5 100,7 102,4 105,6 108,8 109,4 109,2 108,2 109,0 110,2 110,7
H Transport och magasinering 96,8 95,0 96,6 99,0 100,6 101,3 100,8 100,4 99,7 99,7 98,5
J Information och kommunikation 107,5 112,5 116,1 117,2 119,1 119,7 120,8 119,2 121,7 120,6 119,9
K Finans och försäkring 106,7 114,5 116,3 118,9 118,1 121,5 121,6 120,0 122,3 125,4 122,9

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tau_005_sv.html