Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 2,3 4,3 5,4 3,6 4,0 4,3 3,1 1,3 2,1 2,1 2,2
B-E Industri 2,4 5,3 5,7 6,2 4,9 5,5 1,7 1,5 -0,9 0,1 0,6
C Tlllverkning 1,9 5,1 5,3 5,0 4,9 5,1 2,5 1,4 0,1 0,2 1,0
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,5 2,6 2,8 2,9 2,9 2,8 2,3 1,8 1,9 1,7 1,9
16, 17 Skogsindustri 2,0 1,2 1,7 3,3 3,7 2,5 4,0 3,1 3,0 3,9 3,5
19-22 Kemisk industri 3,7 4,7 5,0 4,2 4,0 4,5 3,1 2,3 2,4 1,7 2,4
24-30 Metallindustri 0,8 5,1 9,3 8,3 6,7 7,4 5,7 1,1 -3,0 -2,1 0,4
F Byggverksamhet 1,7 3,0 6,6 4,7 5,2 4,9 6,8 2,8 1,8 2,5 3,4
G-N Tjänster inom företagsekonomi 2,3 3,7 5,1 3,7 4,1 4,2 3,1 1,7 2,0 1,8 2,1
G Handel 1,7 4,6 6,6 6,1 5,5 5,7 3,6 1,7 1,1 3,7 2,5
H Transport och magasinering 1,7 1,8 3,7 3,5 2,2 2,8 2,2 0,0 -1,0 -0,7 0,1
J Information och kommunikation 3,2 2,2 2,4 2,8 3,0 2,6 4,2 2,6 0,9 2,0 2,4
K Finans och försäkring 1,2 1,8 2,5 3,4 3,7 2,9 4,4 5,8 3,5 4,3 4,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_tau_006_sv.html