Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1* 2014/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 108,4 113,6 115,1 115,0 115,0 116,1 115,3 117,0 118,4
B-E Industri 107,3 112,2 113,8 113,1 112,8 113,8 113,4 115,6 118,1
C Tlllverkning 108,5 113,4 115,1 114,5 113,7 114,9 114,5 116,8 119,7
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 107,8 110,8 112,6 112,8 113,2 113,7 113,1 114,2 113,9
16, 17 Skogsindustri 109,9 112,8 115,0 115,9 117,2 119,5 116,9 122,4 125,1
19-22 Kemisk industri 110,1 115,0 116,5 117,2 117,8 118,2 117,4 119,3 119,8
24-30 Metallindustri 109,9 115,7 116,6 118,3 116,8 117,8 117,4 117,3 119,5
F Byggverksamhet 108,8 114,0 117,8 118,4 117,3 118,9 118,1 120,9 121,5
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,4 114,3 115,5 115,8 116,1 117,1 116,1 117,9 118,8
G Handel 103,2 108,9 109,6 111,0 110,3 111,1 110,5 112,3 113,8
H Transport och magasinering 98,7 101,3 101,6 101,6 101,5 102,1 101,7 102,8 103,4
J Information och kommunikation 115,9 118,8 121,4 121,4 121,9 123,0 121,9 123,2 123,8
K Finans och försäkring 115,1 118,6 122,2 123,9 123,5 124,9 123,6 126,0 128,0
Statsektorn, J-R Totalt 110,9 116,4 118,6 118,6 120,3 121,3 119,7 122,6 124,4

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/02/tvki_2014_02_2014-09-09_tau_005_sv.html