Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012* 2014/1* 2014/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 3,0 4,9 3,0 1,3 0,4 1,3 1,5 1,7 2,9
B-E Industri 3,4 4,5 3,0 1,0 -0,2 0,5 1,1 1,6 4,4
C Tlllverkning 3,5 4,6 3,0 1,2 -0,5 0,3 1,0 1,5 4,5
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,6 2,8 3,4 1,8 1,5 1,4 2,0 1,4 1,0
16, 17 Skogsindustri 2,8 2,6 4,0 3,3 3,2 4,1 3,7 6,4 7,9
19-22 Kemisk industri 4,4 4,5 2,7 2,0 2,0 1,6 2,1 2,4 2,2
24-30 Metallindustri 2,2 5,2 0,2 3,0 0,9 1,7 1,5 0,5 1,0
F Byggverksamhet 2,4 4,8 6,9 3,3 1,7 2,6 3,6 2,7 2,6
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,0 4,4 2,6 1,4 0,9 1,6 1,6 2,0 2,6
G Handel 2,2 5,5 2,9 1,4 -0,7 2,4 1,5 2,4 2,5
H Transport och magasinering 1,9 2,6 1,5 0,2 -0,3 0,3 0,4 1,2 1,7
J Information och kommunikation 4,0 2,5 3,6 2,4 1,9 2,4 2,6 1,5 2,0
K Finans och försäkring 1,5 3,0 4,7 5,7 3,3 3,6 4,3 3,0 3,3
Statsektorn, J-R Totalt 2,5 5,0 3,7 2,0 3,0 2,6 2,8 3,3 4,9

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/02/tvki_2014_02_2014-09-09_tau_006_sv.html