Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1* 2014/2* 2014/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 109,7 114,5 116,4 116,2 116,8 117,2 116,7 117,9 118,7 118,7
B-E Industri 108,4 113,0 114,8 113,9 114,5 114,9 114,5 115,8 117,3 116,6
C Tlllverkning 109,0 113,9 115,6 114,8 115,3 115,6 115,3 116,5 118,1 117,2
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 107,1 110,2 112,0 112,1 112,7 113,5 112,6 113,9 114,1 113,9
16, 17 Skogsindustri 110,0 112,6 115,5 116,1 117,8 119,6 117,3 120,0 120,2 118,1
19-22 Kemisk industri 109,4 114,2 116,4 117,0 116,9 117,0 116,8 117,6 117,6 118,3
24-30 Metallindustri 108,2 114,1 115,0 117,4 116,0 115,2 115,9 115,7 117,9 115,7
F Byggverksamhet 109,0 114,1 118,6 119,7 118,2 120,1 119,2 120,4 120,6 121,8
G-N Tjänster inom företagsekonomi 110,2 114,5 116,3 116,3 117,3 117,7 116,9 118,2 118,8 118,3
G Handel 104,2 109,4 111,2 111,9 112,4 114,1 112,4 114,8 114,5 112,5
H Transport och magasinering 97,2 99,8 100,3 100,5 100,6 100,8 100,5 101,6 102,3 102,8
J Information och kommunikation 116,2 119,0 121,1 121,3 122,8 123,5 122,2 124,7 124,7 123,2
K Finans och försäkring 114,1 117,7 120,6 123,0 123,0 123,5 122,5 124,6 125,5 126,2
Statsektorn, J-R Totalt 110,8 116,3 118,6 118,6 120,7 121,1 119,7 121,9 123,1 123,0

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/03/tvki_2014_03_2014-12-10_tau_005_sv.html