Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 7.6.2019

Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 0,5 procent under januari-mars från året innan

Enligt Statistikcentralen under januari-mars 2019 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 0,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,8 procent under januari-mars 2019.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 7.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/01/tvki_2019_01_2019-06-07_tie_001_sv.html