Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, april

Arbetskraftsundersökning 2005, oktober

2005
oktober
Offentliggöranden