Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 22.11.2005

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i october 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i october 2 404 000, dvs. 55 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 67,9 procent, medan det i october 2004 var 66,6 procent. Antalet sysselsatta var i medeltal 2 402 000 personer under januari-october år 2005, dvs. 34 000 fler än under motsvarande period i fjol.

Antalet arbetslösa i october 2005 var 185 000, dvs. 18 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent, medan det var 8,0 procent i october 2004.

Förändringar i sysselsättningen 10/2004 - 10/2005, tusen personer

  October 2005 October 2004 FÖRÄNDRING, %
10/04-10/05
Sysselsatta totalt 2 404 2 349 2,3
Relativt sysselsättningstal, % 67,9 66,6 1,3 2
Arbetslösa 1 185 203 -8,9
Relativt arbetslöshetstal,, % 7,2 8,0 -0,8 2
Arbetskraften totalt 2 589 2 552 1,4
Arbetskraftsandel, % 65,5 64,8 0,7 2
Utanför arbetskraften totalt 1 363 1 387 -1,7
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2005, October. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.11.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/10/tyti_2005_10_2005-11-22_tie_001_sv.html