Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, december

Arbetskraftsundersökning 2019, mars

2019
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar