Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2018/I - 2019/I, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 40,1 39,9 -0,1
- fortlöpande deltidsarbete 14,1 15,4 1,3
- heltidsarbete för viss tid 29,0 28,8 -0,2
- deltidsarbete för viss tid 16,9 15,9 -0,9
Visstidsarbete totalt 45,9 44,7 -1,1
Deltidsarbete totalt 30,9 31,3 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2018/I - 2019/I, 15-74-åringar, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_039_sv.html