Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Publicerad: 26.7.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 385 633 i slutet av juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 385 633 i slutet av juni. Folkmängden i Finland ökade under första halvåret 2011 med 10 360 personer, dvs. med 700 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 6 500 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 3 860 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-juni flyttade 11 910 personer till Finland från utlandet, medan 5 410 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 670 fler och antalet utvandringar 370 fler än året innan. Av invandrarna var 3 630 och av utvandrarna 3 800 finska medborgare.

Under första halvåret föddes 29 670 barn, dvs. 530 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 25 820, dvs. 460 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 122 520 i slutet av juni. Detta var 3 790 flyttningar fler än under januari-juni året innan enligt 2011 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under januari-juni mest i landskapet Nyland, 8 040 personer, och därefter lika mycket i landskapen Birkaland och Norra Österbotten 1 210 personer. I förhållande till folkmängden hade Åland den största folkökningen och landskapen Nyland och Norra Österbotten den näst största. Befolkningsförlusten var störst i Kajanaland både kvantitativt sett, 380 personer, och relativt sett 4,6 promille. Kvantitativt sett näst störst var förlusten i landskapet Lappland, 330 personer, och relativt sett i landskapet Södra Karelen 2,4 promille.

Enligt de preliminära uppgifterna tilltog folkökningen mest i landskapet Nyland: befolkningen ökade nu med 760 fler personer än under januari-juni 2010. Folkökningen avtog mest i Egentliga Finland. Där ökade folkmängden med 510 personer under januari-juni, dvs. befolkningen ökade med 420 färre personer än året innan.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 52 750 under januari-juni, vilket är 1 620 fler än under motsvarande period året innan enligt 2011 års landskapsindelning. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland 1 930 personer och relativt sett störst i Päijänne-Tavastland 1,6 promille, 330 personer. Inflyttningsunderskottet var störst i landskapet Lappland både kvantitativt sett 590 personer och relativt sett 3,2 promille.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (281,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/06/vamuu_2011_06_2011-07-26_tie_001_sv.html