Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, december

Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, september

2012
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer