Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Publicerad: 25.10.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 419 977 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 419 977 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september 2012 med 18 710 personer, dvs. med 1 850 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 11 870 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 6 840 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

 Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-september flyttade 22 520 personer till Finland från utlandet, medan 10 650 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 130 färre och antalet utvandringar 820 fler än året innan. Av invandrarna var 6 200 och av utvandrarna 7 490 finska medborgare.

Under januari-september föddes 45 420 barn, dvs. 270 färre än under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 38 580, dvs. 640 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 218 060 i slutet av september. Detta var 1 380 flyttningar färre än under januari-september året innan enligt 2012 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under januari-september kvantitativt sett mest i landskapen Nyland (12 880), Birkaland (3 140) och Norra Österbotten (1 890). I förhållande till folkmängden var folkökningen störst i samma landskap: Nyland 8,3 promille, Birkaland 6,4 promille och Norra Österbotten 4,7 promille. Befolkningsförlusten var kvantitativt sett störst i Södra Savolax (-660 personer) och relativt sett störst i Kajanaland (-6,6 promille).

Folkökningen tilltog mest i landskapet Södra Karelen: befolkningsförlusten var nu 240 personer lägre än under januari-september 2011. Den relativa utvecklingen av folkmängden tilltog mest i landskapet Kajanaland. Där var befolkningsförlusten visserligen 6,6 promille, men under motsvarande period året innan var befolkningsförlusten ännu större, 8,4 promille.

Enligt de preliminära uppgifterna avtog folkökningen mest i Österbotten. Där ökade folkmängden med 420 personer under januari-september, dvs. folkökningen var 620 personer lägre än året innan. Relativt sett avtog folkökningen mest i Åland, där folkökningen var 3,8 promille, medan den var 8,9 promille året innan.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 100 850 under januari-september, vilket är 710 färre än under motsvarande period året innan enligt 2012 års landskapsindelning. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland (2 360 personer) och Birkaland (1 370 personer). I förhållande till folkmängden hade Birkaland det största inflyttningsöverskottet (2,8 promille). Inflyttningsunderskottet var kvantitativt sett störst i Lappland (-700 personer) och relativt sett störst i Kajanaland (-5,3 promille).


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (294,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/09/vamuu_2012_09_2012-10-25_tie_001_sv.html