Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Publicerad: 22.10.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 445 883 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 445 883 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-septeber 2013 med 19 210 personer, dvs. med 430 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 13 220 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 990 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

 Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt den preliminära statistiken för januari-september flyttade 23 500 personer till Finland från utlandet, medan 10 270 personer flyttade från Finland till utlandet. Antalet invandringar var 340 och antalet utvandringar 630 färre än året innan. Av invandrarna var 6 340 och av utvandrarna 7 410 finska medborgare.

Under januari-september föddes 44 430 barn, dvs. 980 färre barn än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 38 440, dvs. 270 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet flyttningar mellan kommuner till 208 650 i slutet av september. Detta var 6 880 flyttningar färre än under januari-september året innan enligt 2013 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under januari–september i år i följande landskap: Nyland, Birkaland, Norra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten, Mellersta Finland, Åland, Norra Savolax, Mellersta Österbotten och Päijänne-Tavastland.

Folkmängden ökade under januari–september kvantitativt sett mest i Nyland, där befolkningen ökade med 14 140 personer. Näst mest ökade folkmängden i Birkaland, med 3 040 personer. I förhållande till folkmängden var folkökningen störst i Nyland, 9,0 promille. I Birkaland var den relativa folkökningen näst störst, dvs. 6,1 promille. Kvantitativt sett var befolkningsförlusten störst i landskapet Södra Savolax, där minskningen var 620 personer. I Kajanaland minskade folkmängden med 560 personer, vilket var den näst största befolkningsförlusten. Relativt sett var befolkningsförlusten störst i landskapet Kajanaland, 7,0 promille, och näst störst i Södra Savolax, 4,0 promille.

I den totala nettoflyttningen, dvs. nettoomflyttningen mellan kommuner och nettoimmigrationen, hade Nyland (8 870 personer) och Birkaland (2 130 personer) det största inflyttningsöverskottet. Relativt sett var inflyttningsöverskottet störst i Nyland, 5,6 promille, och Birkaland, 4,3 promille. .

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 99 350 under januari–september. I omflyttningen mellan landskap fick Nyland, Birkaland, Egentliga Finland, Åland och Södra Karelen ett inflyttningsöverskott. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland, 3 191 personer, och i Birkaland, 1 310 personer. I båda landskapen var också det relativa inflyttningsöverskottet störst, i Birkaland 2,6 promille och i Nyland 2,0 promille av befolkningen.

Den största flyttningsförlusten i fråga om både den totala nettoflyttningen och omflyttningen mellan landskap hade landskapen Lappland och Kajanaland. Flyttningsförlusten av den totala nettoflyttningen var 390 personer, dvs. 2,0 promille av befolkningen, i Lappland och 370 personer, dvs. 4,9 promille av befolkningen, i Kajanaland. Flyttningsförlusten av omflyttningen mellan landskap var 840 personer, dvs. 4,6 promille av befolkningen, i Lappland och 570 personer, dvs. 7,1 promille av befolkningen, i Kajanaland.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (299,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 2.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/09/vamuu_2013_09_2013-10-22_tie_001_sv.html