Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, december

Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, september

2015
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer