Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
HELA LANDET 3 117 -1 684 9 438 -3 371 12 555 -5 055
FASTA FINLAND 3 136 -1 629 20 84 9 442 -3 245 12 598 -4 790
Nyland 4 619 -395 4 539 683 4 112 -1 696 13 270 -1 408
Egentliga Finland 91 -93 582 313 735 -307 1 408 -87
Satakunta -431 -31 -597 -132 243 -158 -785 -321
Egentliga Tavastland -173 -90 -456 -294 175 -90 -454 -474
Birkaland 467 -55 1 205 -6 711 73 2 383 12
Päijänne-Tavastland -256 55 -368 -140 181 -115 -443 -200
Kymmenedalen -560 -152 -649 139 275 -280 -934 -293
Södra Karelen -417 -27 -288 -67 279 -3 -426 -97
Södra Savolax -732 -87 -376 -162 266 44 -842 -205
Norra Savolax -373 55 3 -298 212 -151 -158 -394
Norra Karelen -336 -76 -235 -75 230 -107 -341 -258
Mellersta Finland 57 -36 173 463 284 -24 514 403
Södra Österbotten -90 -27 -672 -135 117 -125 -645 -287
Österbotten 221 -129 -404 -70 617 -133 434 -332
Mellersta Österbotten 144 -41 -180 -12 82 -54 46 -107
Norra Österbotten 1 495 -250 -856 -103 448 -184 1 087 -537
Kajanaland -333 -163 -427 133 133 -15 -627 -45
Lappland -257 -87 -974 -153 342 80 -889 -160
ÅLAND -19 -55 -20 -84 -4 -126 -43 -265
1) Områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2015, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/09/vamuu_2015_09_2015-10-27_tau_004_sv.html