Nationalräkenskaper, årsvis 2017

2017
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik