Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2015–2016*

Näringsren Förädlingsvärde Årsförändring
1 000 euro
2015 2016* %
B Utvinning av mineral 481 521 672 514 39,7
C Tillverkning 25 154 413 27 004 143 7,4
D Försörjning av el gas värme och kyla 3 461 008 3 651 477 5,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering 902 053 923 050 2,3
F Byggverksamhet 9 591 109 10 511 353 9,6
G Handel 14 746 718 15 330 091 4,0
H Transport och magasinering 7 920 989 8 063 120 1,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 161 626 2 354 681 8,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 8 639 556 9 087 165 5,2
L Fastighetsverksamhet 4 208 367 4 442 097 5,6
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 6 921 941 7 146 760 3,2
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster 5 428 978 5 885 522 8,4

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 21.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2016, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2015–2016* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-09-21_tau_002_sv.html