Nyheter 15.1.2019

Statistikanvändarna allt aktivare

Statistikcentralens uppgifter används allt mer regelbundet: nu berättar redan två tredjedelar av dem som deltog i kundundersökningen att de använder uppgifterna regelbundet. Detta framgår av Taloustutkimus undersökning som drygt 300 användare deltog i.

Merparten av användarna söker information på webbplatsen stat.fi. Också avgiftsbelagda databaser, öppen data och webbplatsen Tieto&trendit är de mest använda tjänsterna.

För att få de senaste statistikuppgifterna följer de flesta uppgiftslämnarna Statistikcentralens nyhetsmeddelanden och webbplatsen Tieto&trendit.

Mätt med skolvitsorden 4–10 var vitsordet för Statistikcentralens tjänster 8,2 bland dem som deltog i undersökningen.

”De som besvarat enkäten är mycket nöjda med den sakkunniga betjäningen och med att det är lätt att kontakta Statistikcentralen”, berättar utvecklingschef Reija Helenius.

Forskarna är de som är mest nöjda med tjänsterna. ”Statistikcentralen har under de senaste åren satsat betydligt på tjänsterna till forskare”, nämner Helenius.

Förfrågningar: utvecklingschef Reija Helenius 029 551 3677, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela