Brexit-tietoa: Suomen ja Ison-Britannian suhteet tilastoina

Ison-Britannian EU-eron takia Ison-Britannian kanssa kauppaa käyvien suomalaisten yritysten on noudatettava jatkossa tulliselvitysmenettelyjä. Ne ovat niin sanottujen kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia. Tämä tekee kaupankäynnistä hankalampaa ja lisää sen kustannuksia. Brexit vaikuttaa myös muun muassa Isossa-Britanniassa asuvien suomalaisten ja Suomessa asuvien brittien asemaan.Tälle sivulle on koottu aihetta koskevaa tilastotietoa ulkomaankaupasta, tytäryhtiöistä, muuttoliikkeestä ja investoinneista Suomen ja Ison-Britannian välillä.

Isossa-Britanniassa järjestettiin kesällä 2016 kansanäänestys Brexitistä, ja enemmistö äänesti eron puolesta. Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa, ja Britannian EU-ero tuli täysimääräisesti voimaan vuoden 2021 alussa. 

Suomessa asuu noin 6 000 brittiä ja Isossa-Britanniassa noin 17 000 suomalaista. Suomen vienti Isoon-Britanniaan on yli 4 miljardia euroa.

Kuvio 1: Suomen ja Iso-Britannian suhteet. Kuvion sisältö on kerrottu leipätekstissä.

Suomalaistaustaiset tytäryhtiöt työllistivät vuonna 2019 vajaat 13 000 ihmisiä Britanniassa, brittiläiset taas lähes 24 000 Suomessa. Isossa-Britanniassa toimi vajaat 200 suomalaista tytäryhtiötä, Suomessa taas yli 400 brittiläistä tytäryhtiötä.

Tytäryhtiöiden määrä 2019

Kuvio 2: Tytäryhtiöiden määrä 2019. Kuvion sisältö on kerrottu leipätekstissä.

 

Tytäryhtiöiden henkilöstö 2019

Kuvio 3: Tytäryhtiöiden henkilöstö 2019. Kuvion sisältö on kerrottu leipätekstissä.

Maiden taloudellisia suhteita kuvastaa myös se, että saatavien ja velkojen määrät mitataan kymmenissä miljardeissa, vaikka summat ovat pienentyneet Brexit-kansanäänestyksen jälkeen. Vuonna 2019 Suomella oli saamisia Isosta-Britanniasta vajaat 50 miljardia euroa ja velkoja Isoon-Britanniaan yli 70 miljardia. Luvut sisältävät Suomen ja Ison-Britannian väliset maksutaseen mukaiset rahoitussaamiset -ja velat kattaen kaikki sektorit (yritykset, rahoituslaitokset, julkisyhteisöt ja kotitaloudet).

Suomen ja Ison-Britannian väliset velat ja saamiset

Kuvio 4: Suomen ja Ison-Britannian väliset velat ja saamiset. Kuvion sisältö on kerrottu leipätekstissä.

 

Tavaroiden ja palveluiden vienti Suomesta Isoon-Britanniaan on jo vuosia ollut suurempaa kuin tuonti Isosta-Britanniasta. Vuonna 2019 vienti oli yhteensä yli neljä miljardia euroa ja tuonti alle neljä miljardia.

Tavaroiden ja palveluiden kauppa Isoon-Britanniaan

Kuvio 5: Tavaroiden ja palveluiden kauppa Isoon-Britanniaan. Kuvion sisältö on kerrottu leipätekstissä.

 

Suomen kansalaisia muuttaa edelleen Isoon-Britanniaan enemmän kuin sieltä takaisin Suomeen. Vuonna 2019 Isoon-Britanniaan muutti yli tuhat suomalaista ja takaisin runsaat 600.

Suomen kansalaisten muutot Isoon-Britanniaan ja Isosta-Britanniasta Suomeen

Kuvio 6: Suomen kansalaisten muutot Isoon-Britanniaan ja Isosta-Britanniasta Suomeen. Kuvion sisältö on kerrottu leipätekstissä.

 

Brexit-kansanäänestyksen jälkeen Suomen kansalaisuuden saaneiden brittien määrä nousi selvästi. Kun aiemmin kansalaisuuden saaneita oli 20–30 vuosittain, vuonna 2019 heitä oli yli 200. Vuonna 2020 kansalaisuuden saaneita oli vajaat 130.

Suomen kansalaisuuden saaneet Ison-Britannian kansalaiset

Kuvio 7: Suomen kansalaisuuden saaneet Ison-Britannian kansalaiset. Kuvion sisältö on kerrottu leipätekstissä.

Lisää tietoa Tilastokeskuksen tilastotietokannoista ja taulukoista:

Väestörakenne, Suomessa asuvat Britannian kansalaiset

Ulkomaiset tytäryhtiöt maittain 2019

Suomalaiset tytäryhtiöt EU-maissa 2019

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Suomen ja Iso-Britannian välillä

Maahan- ja maastamuutot, Suomen kansalaisten muutot Iso-Britanniaan ja Iso-Britanniasta Suomeen

Suomen kansalaisuuden saaneet britit