Venäjän hyökkäys Ukrainaan – mitä tilastot kertovat? 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomeen ja suomalaisiin monin tavoin. Hyökkäyssodan myötä on syntynyt monia uusia tietotarpeita, joihin on pyritty löytämään vastauksia tilastoista. Tule kuuntelemaan mitä Maahanmuuttoviraston, Tullin, Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamat tilastot kertovat Suomen kytköksistä Venäjään ja Ukrainaan sekä millaisia sotaan liittyviä vaikutuksia on nähtävissä tuoreimmissa tilastoissa. Tarjolla on ajankohtaista tietoa maahanmuutosta, talouskehityksestä, ulkomaankaupasta, rajaliikenteestä, huoltovarmuudesta sekä maa- ja metsätaloudesta.  

Aika: keskiviikko 7.9.2022 klo 9.30–11.00

Ohjelma

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Katso webinaarin tallenne.

Twitterissä käytämme aihetunnistetta #TilastojenÄärellä. 

 

Lisätietoja

Leila Kaunisharju, leila.kaunisharju@tilastokeskus.fi 

Tilastolähteitä hyökkäyksen vaikutuksista

Tilastotietoa ja -lähteitä hyökkäyksen vaikutuksista on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.