Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu?

Tilastokeskus järjestää aiheesta webinaarin

torstaina 5.11. 2020 klo 1315

Työvoimatutkimuksen kokonaisuutta uudistetaan vuoden 2021 alusta lähtien uuden EU-lainsäädännön mukaiseksi, ja samalla toteutetaan merkittäviä kansallisia uudistuksia. Työvoimatutkimus on tärkeä työkalu mm. ministeriöille ja muille poliittisille toimijoille, työmarkkinajärjestöille, tutkimuslaitoksille, ekonomisteille ja tutkijoille.

Työvoimatutkimus uudistuu kolmella tavalla:

  • Kyselylomakkeen sisältö yhdenmukaistetaan aikaisempaa tarkemmin eri EU-maiden välillä, ja näin parannetaan eri maiden välisten lukujen vertailtavuutta. Lisäksi kysyttäviin tietoihin tulee muutoksia esimerkiksi työaikatietoihin.
  • Tiedonkeruutapaa uudistetaan siten, että vuoden 2021 alusta Tilastokeskus tarjoaa mahdollisuuden vastata tutkimukseen myös verkossa. Verkkovastaamisella parannetaan vastaajien mahdollisuutta osallistua tutkimukseen.
  • Työvoimatutkimuksen uudistetussa otoksessa ja tulosten laskentatavassa huomioidaan uusi EU-lainsäädäntö, vastauskadon lisääntyminen ja tiedonkeruutapaan toteutettavat muutokset.

Uudistukset saattavat vaikuttaa työvoimatutkimuksen tunnuslukuihin, kuten työttömyys- ja työllisyysasteisiin. Ensimmäiset alustavat tiedot julkaistaan vuoden 2021 alussa.

Tilastokeskuksen asiantuntijat esittelevät muutosten taustat ja syksyllä 2019 tehdyn esitutkimuksen tuloksia.

Tilaisuuden esitykset Slidesharessa: