Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhteiskehittämisellä

Millaisia hyötyjä julkinen sektori voi saada digitalouden kehittämisestä? Miten viranomaisten uudet digitaaliset palvelut hyödyttävät yrityksiä? Miten yritykset voisivat valmistautua muutokseen? 

Yrityksen digitalous -hankkeessa julkishallinnon eri organisaatiot ja yritykset ovat tehneet tuloksekasta yhteistyötä sähköisten palveluiden edistämiseksi. Tule kuulemaan kehittämistyön ajankohtaisia kuulumisia.

Aika: maanantai 13.5.2024 klo 13–14.30
Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. 

Ohjelma

Lisätiedot

Leila Kaunisharju, leila.kaunisharju@stat.fi