Tilastouutisten arkisto: 1999

31.12.1999

Tuotannon kasvu hidastui lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä oli viime lokakuussa 1,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 1998 lokakuussa. Tuotannon kasvu hidastui syyskuusta, jolloin tuotanto lisääntyi 4 prosenttia vuotta aiemmasta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

30.12.1999

Marraskuun tieliikenteessä kuoli 39 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuussa 549 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 39 ja loukkaantui 674 ihmistä. Kuolleita oli 10 enemmän kuin vuoden 1998 marraskuussa, kun taas loukkaantuneita oli 30 vähemmän.

30.12.1999

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 5,5 prosenttia lokakuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli lokakuussa 5,5 ja tukkukaupan 2,6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lokakuussa. Autokaupan myyntimäärä oli 4,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

29.12.1999

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui hiukan kolmannella vuosineljänneksellä. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 7 prosenttia suurempi kuin vuoden 1998 heinä-syyskuussa. Vuoden toisen neljänneksen vastaava muutos oli 9 prosenttia.

23.12.1999

Suomen tilastollinen vuosikirja 1999 on ilmestynyt

Tilastojen perusteos Suomen tilastollinen vuosikirja 1999 on ilmestynyt. Kirjaa on julkaistu vuodesta 1879 lähtien. Nyt siinä on mukana myös CD-ROM, joka sisältää kaikki kirjan taulukot Excel 5.0 -muodossa. Tilastokeskuksen julkaisemassa vuosikirjassa on yhteensä lähes 700 sivua. Suomen tietojen lisäksi kirjassa on toistasataa sivua ajankohtaisia tilastoja muista maista.

23.12.1999

Bruttokansantuote kasvoi 2,8 prosenttia heinä-syyskuussa

Bruttokansantuotteen volyymi lisääntyi vuoden 1999 heinä-syyskuussa 2,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Se on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 1993 loppupuolelta lähtien. Vuoden ensipuoliskolla bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotanto lisääntyi 3,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

22.12.1999

Tuloerot kasvoivat vuonna 1998

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuonna 1998 edellisvuoteen verrattuna. Samalla kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät selvästi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 1998 ennakkotiedoista.

17.12.1999

Tuontihinnat nousseet vuodessa lähes 9 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 8,7 prosenttia. Tämä johtui erityisesti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan noususta, mutta myös öljytuotteiden ja värimetallien kallistumisesta. Tuontihinnat ovat kohonneet yhtä nopeasti viimeksi vuonna 1993. Vuodesta 1995 tuontihinnat ovat nousseet 2,5 prosenttia.

17.12.1999

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 1999

- Työllisiä 78 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,5 prosenttia
- Työttömyysaste 9,4 prosenttia, työttömänä 237 000 henkeä
- Työnvälityksessä 17 000 uutta avointa työpaikkaa

16.12.1999

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 171 000

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan ensi vuodenvaihteessa 5 171 000. Väestön määrä kasvaa tänä vuonna 11 700 hengellä eli 0,2 prosenttia. Kasvu hidastuu edelleen hieman, sillä viime vuonna väkiluku kasvoi 12 300:lla ja toissa vuonna 15 000:lla.

16.12.1999

Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat reilusti lokakuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät lokakuussa peräti 16 prosenttia, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymismäärä säilyi samana viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi 3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedoista.

16.12.1999

Liike- ja toimistorakennusten luvat kasvaneet eniten

Rakennuslupia myönnettiin lokakuussa kaikkiaan 2,6 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli melkein kaksinkertainen viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Teollisuus- ja varastorakennusten sekä julkisten rakennusten lupakuutiot sen sijaan vähenivät vuotta aiemmasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

15.12.1999

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 2,3 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2,3 prosenttia suurempi kuin lokakuussa 1998. Syyskuussa vastaava luku oli 5,4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto jatkoi vahvaa kasvuaan lokakuussa. Sen tuotanto kasvoi runsaat 9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kohosi saman verran. Sen sijaan elektroniikkateollisuuden tuotanto laski runsaat 6 prosenttia. Lasku johtuu osittain vertailuajankohdan eli viime vuoden lokakuun poikkeuksellisen suuresta tuotannosta.

15.12.1999

Inflaatio nopeutui marraskuussa

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 1,6 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä lokakuussa se oli 1,3 prosenttia. Inflaatiota ylläpitivät edelleen bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen sekä asuntojen hintojen ja vuokrien nousu.

14.12.1999

Henkilöstökoulutukseen osallistuminen ennallaan

Henkilöstökoulutukseen osallistui vuonna 1998 yhteensä 781 000 palkansaajaa eli 42 prosenttia palkansaajista. Osuus oli samansuuruinen kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työantajan tukemaa tai kustantamaa koulutusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään EU-työvoimatutkimukseen.

14.12.1999

Rakennuskustannusten vuosinousu 1,8 prosenttia

Rakennuskustannukset olivat marraskuussa 1,8 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden marraskuussa. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 0,5 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

13.12.1999

Joukkoviestinnän liikevaihto läheni kahtakymmentä miljardia vuonna 1998

Joukkoviestinnän liikevaihto kasvoi vuonna 1998 noin 19,3 miljardiin markkaan eli runsaat 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaihto lisääntyi jonkin verran enemmän kuin vuonna 1997.

10.12.1999

Kansantalouden tilinpidon aikasarja uudistettu

Tilastokeskus on laatinut kansantalouden tilinpidon aikasarjat vuodesta 1975 alkaen. Aikasarjauudistus on osa EU-maiden uuden kansantalouden tilinpitojärjestelmän käyttöönottoa.

9.12.1999

Kuorma-autojen tavaramäärä kasvoi heinä-syyskuussa 3 prosenttia

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tavarakuljetukset ilman maa-aineskuljetuksia vähenivät 7 prosenttia. Maa-aineskuljetusten määrä kasvoi lähes 11 prosenttia edellisvuodesta. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni 5 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

9.12.1999

Palvelualojen liikevaihto kasvaa 5 prosentin vuosivauhtia

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kesä-elokuussa 5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Edeltävän kolmen kuukauden vastaava muutos oli 4 prosenttia.

9.12.1999

Kuluttajabarometri: Kestotavaroiden hankinta houkuttaa kuluttajia

Kuluttajien aikomukset ostaa erilaisia kestotavaroita olivat marraskuussa vahvimmillaan tällä vuosikymmenellä. Viihde-elektroniikan, kuten tietokoneen tai matkapuhelimen, hankintaa seuraavan puolen vuoden aikana suunnitteli joka kolmas kotitalous. Joka neljäs kotitalous harkitsi kodinkoneiden ostamista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 29. marraskuuta 1 580 Suomessa asuvaa henkilöä.

8.12.1999

Tutkimusmenot kasvoivat viime vuonna 13 prosenttia

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin Suomessa 19,9 miljardia markkaa vuonna 1998. Määrä kasvoi reaalisesti 13 prosenttia vuodesta 1997. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kasvu jatkuu myös tänä vuonna, jolloin niiden määräksi arvioidaan 22,3 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa 1998.

8.12.1999

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 4 prosenttia kesä-elokuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla Tilastokeskuksen mukaan 4 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu tuli vientimarkkinoilta, sillä kotimaan liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla.

7.12.1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 6 prosenttia kesä-elokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 6 prosenttia suurempi vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 7 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 4 prosenttia. Viime vuoden kesä-elokuussa rakennusyritysten liikevaihto oli 16 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997 vastaavana ajanjaksona.

3.12.1999

Tilastotori ja StatFin - suorat sähköiset yhteydet tilastopalveluihin

Tilastokeskus on perustanut Internetiin uusia palveluja tilastotiedon käytön helpottamiseksi ja sähköisen asioinnin laajentamiseksi. Viime kuukausina käyttöön otettuja palveluja ovat kauppapaikka Tilastotori ja maksuton tilastopalvelu StatFin.

1.12.1999

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 1999 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Rakentamisen ja asumisen vuosikirja on jälleen ilmestynyt. Kirja on kattava tietopaketti rakentamisen ja asumisen kehityslinjoista monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna. Eri aihealueilta esitetään mahdollisimman tuoretta tilastotietoa, pitkiä aikasarjoja sekä kansainvälisiä vertailuja. Suurin osa tiedoista on peräisin Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on aineistoa myös asuntorahastosta, maanmittauslaitoksesta, ympäristöministeriöstä ja työministeriöstä.

30.11.1999

Korkeakouluasteella opinnot aloittavia 64 prosenttia ikäluokasta

Korkeakouluasteen eli ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot aloittaa 64 prosenttia ikäluokasta. Miesten ja naisten välillä on erittäin suuri ero: miehistä opinnot aloittaa 56 ja naisista 73 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen uuteen koulutusindikaattoriin ja koskevat vuotta 1998.

30.11.1999

Kaupan kasvu jatkui syyskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli syyskuussa 7,2 ja vähittäiskaupan 4,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Autokaupan myyntimäärä oli 13,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

30.11.1999

Tuotanto kasvoi syyskuussa 4,4 prosenttia

Kokonaistuotannon määrä oli tämän vuoden syyskuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 1998 syyskuussa. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

26.11.1999

Asuntorakentaminen kasvussa

Tammi-syyskuussa aloitettiin runsaan 27 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä oli noin 1 800 asuntoa enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Myös aloitettujen liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennusten kuutiomäärä oli edellisvuotista suurempi. Sen sijaan teollisuus- ja varastorakennuksia alettiin rakentaa kuutiometreillä mitattuna neljännes vähemmän kuin vuotta aiemmin.

25.11.1999

Lokakuun tieliikenteessä kuoli 34 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuussa 656 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 34 ja loukkaantui 828 ihmistä. Kuolleita oli 15 ja loukkaantuneita 66 vähemmän kuin vuoden 1998 lokakuussa.

25.11.1999

Uusimaa kasvattaa tuotantoeroa muuhun Suomeen

Maakunnat ovat toipuneet lamasta eri tahtiin. Parhaiten 1990-luvun vaihtelevista vuosista on selvinnyt Uusimaa. Sen bruttokansantuote on vuosina 1990 - 97 kasvanut keskimäärin 1,5 prosentti-yksikköä nopeammin kuin koko maan kansantalous, ilmenee Tilastokeskuksen alueittaisen bruttokansantuotteen kehitystä kuvaavista tiedoista. Suhteellisesti eniten Uudellamaalla ovat lisääntyneet kauppa, liikenne ja muut palvelut. Maakunnan teollisuus on sitä vastoin kasvanut hitaammin kuin koko maan teollisuus keskimäärin.

19.11.1999

Pääkaupunkiseudulle runsaasti asuntolupia syyskuussa

Syyskuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 3 600 uuden asunnon rakentamiseen, mikä oli 1 500 asuntoa enemmän kuin vuosi sitten. Runsas kolmannes luvista myönnettiin pääkaupunkiseudulla, jossa luvan saaneita asuntoja oli lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

18.11.1999

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät syyskuussa

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät syyskuussa 5 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymismäärä säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedoista.

18.11.1999

Ulkomaalaisen työnhakijan taitoja arvioidaan suomalaisuuden kautta

Ulkomaalaisen työnhakijan ammattitaidon uskottavuus Suomen työmarkkinoilla riippuu siitä, mistä päin maailmaa hän on alkujaan maahamme tullut. Suomen kielen osaamista pidetään silti vielä ammattitaitoakin varmempana takeena työmarkkinoilla menestymisestä. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksessa tehdystä väitöskirjatutkimuksesta, jossa selvitellään ulkomaalaisten työnhakijoiden luokittelua.

18.11.1999

Väestötilastoja tehty 250 vuotta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta siitä kun Ruotsi-Suomessa alettiin säännöllisesti laatia tilastoa väkiluvusta, väestönmuutoksista, kuolemansyistä ja väestön taloudellisesta toiminnasta. Tilastokeskus on julkaissut juhlavuoden kunniaksi kirjan Väestötilastoja 250 vuotta, joka kuvaa väestötilastoinnin historiaa maassamme.

18.11.1999

Tuontihinnat nousseet vuodessa 6 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lokakuusta 6 prosenttia. Tämä johtui erityisesti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan noususta, mutta myös öljytuotteiden ja värimetallien kallistumisesta. Vielä tämän vuoden tammikuussa tuontihinnat laskivat vuositasolla lähes seitsemän prosenttia. Syyskuusta lokakuuhun tuontihinnat nousivat 0,1 prosenttia. Nousu johtui öljytuotteiden ja peruskemikaalien kallistumisesta.

17.11.1999

Kulutusmenot lisääntyivät kymmeneksen kahdessa vuodessa

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat keskimäärin 9 prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 1998. Menot kotitaloutta kohti olivat viime vuonna 132 000 markkaa. Henkeä kohti laskettu kulutus lisääntyi 11 prosenttia 61 000 markkaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään vuoden 1998 kulutustutkimukseen.

17.11.1999

Ansiotaso nousi kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat viime vuoden heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun 2,5 prosenttia. Noususta runsaat puolet johtui tämän vuoden alussa toteutetuista yleisistä palkankorotuksista. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteessa tapahtuneet muutokset. Reaaliansiot nousivat samana aikana 1,4 prosenttia.

16.11.1999

Työtunnin kustannus nousi 8,8 prosenttia vuosina 1995-98

Tehdyn työtunnin kustannus oli yksityisellä alalla vuonna 1998 keskimäärin 8,8 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1995. Teollisuudessa kustannukset nousivat hieman nopeammin kuin yksityisillä palvelualoilla keskimäärin. Noin 60 prosenttia kustannusten bruttonoususta perustui sopimuskorotuksiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimakustannusindeksistä.

16.11.1999

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 1999

- Työllisiä 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,1 prosenttia
- Työttömyysaste 9,5 prosenttia, työttömänä 237 000 henkeä
- Työnvälityksessä 15 000 uutta avointa työpaikkaa

15.11.1999

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 5,2 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 5,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Elokuussa vastaava luku oli 2 prosenttia. Kasvua vauhditti lähinnä paperiteollisuus, jonka tuotanto nousi syyskuussa 8 prosenttia runsaan vuoden jatkuneen heikon kehityksen jälkeen. Kemianteollisuuden tuotanto kohosi 6,5 prosenttia ja elektroniikkateollisuuden tuotanto vajaat 10 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

15.11.1999

Bensiinin kallistuminen ylläpitää edelleen inflaatiota

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 1,3 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä syyskuussa se oli 1,1 prosenttia. Inflaatiota ylläpitivät bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen sekä asuntojen hintojen ja vuokrien nousu.

12.11.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,8 prosenttia

Rakennuskustannukset olivat lokakuussa 1,8 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden lokakuussa. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,9 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 0,2 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.11.1999

Asuntoluottokanta kasvoi kaikissa maakunnissa vuonna 1998

Asuntoluotot lisääntyivät markkamäärältään kaikissa maakunnissa viime vuoden aikana. Eniten eli 10 prosenttia asuntoluottokanta kasvoi Itä-Uudellamaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Vähiten, vain prosentin, asuntoluotot lisääntyivät Kainuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

10.11.1999

Yritysten määrä kasvoi 1,7 prosenttia viime vuonna

Suomessa aloitti viime vuonna 23 526 uutta yritystä ja lopetti toimintansa 19 533 yritystä. Yrityskanta kasvoi 3 993 yrityksellä eli 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 1997 yrityskanta kasvoi edellisvuotisesta 2,1 prosenttia.

4.11.1999

Kuluttajabarometri: Suomalaisten luottamus talouteen vahvistunut

Suomalaiset uskovat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 15,4 eli korkeampi kuin syyskuussa ja vuosi sitten. Luottamus sekä omaan että Suomen talouteen on vahvistunut. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 18. - 25. lokakuuta 1 660 Suomessa asuvaa henkilöä.

3.11.1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 7 prosenttia touko-heinäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 7 prosenttia suurempi vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 7 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 8 prosenttia. Viime vuoden touko-heinäkuussa rakennusyritysten liikevaihto oli 15 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997 vastaavana ajanjaksona.

2.11.1999

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi prosentin touko-heinäkuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla Tilastokeskuksen mukaan prosentin verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 1999 ensimmäiseen positiiviseen muutosprosenttiin ovat vaikuttaneet paitsi sähköteknisen teollisuuden voimakas kasvu myös kohonneet tuottajahinnat.

1.11.1999

Palvelualojen palkkasumma ja liikevaihto kasvavat 6 prosentin vuosivauhtia

Palvelualojen (pl. kauppa) maksama palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Edeltävän kolmen kuukauden vastaava muutos oli 7 prosenttia.

1.11.1999

Asuntojen hinnat nousivat edelleen nopeasti heinä-syyskuussa

Asuntojen hintojen nousu jatkui nopeana tämän vuoden heinä-syyskuussa. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat huhti-kesäkuusta heinä-syyskuuhun koko maassa keskimäärin 3,8 prosenttia. Hinnat nousivat erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa ne kohosivat 6,3 prosenttia. Muualla maassa asuntojen hinnat nousivat 2,7 prosenttia.

29.10.1999

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut 14 markkaa 60 penniä neliöltä

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 14 markkaa 60 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 1,7 prosenttia vuodesta 1997. Lämmitykseen kului 24 prosenttia, korjauksiin 19 ja vedenkäyttöön 12 prosenttia hoitokuluista. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta.

29.10.1999

Tuotanto kasvoi edelleen elokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 2,8 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

28.10.1999

Syyskuun tieliikenteessä kuoli 36 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 673 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 36 ja loukkaantui 830 ihmistä. Kuolleita oli 3 ja loukkaantuneita 15 vähemmän kuin vuoden 1998 syyskuussa.

28.10.1999

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 4,2 prosenttia elokuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli elokuussa 4,2 ja tukkukaupan 1,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Autokaupan myyntimäärä oli 3,1 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

27.10.1999

Valtion rahoitusvarat kasvoivat velkoja enemmän vuonna 1998

Valtion rahoitusvarat lisääntyivät viime vuonna enemmän kuin velat. Tämä johtui lähinnä velanoton vähäisyydestä ja omistusten arvonnoususta. Tilastokeskuksen laatiman rahoitustilinpidon ennakkotietojen mukaan valtion nettovelka pieneni vuodessa 41 miljardia markkaa.

26.10.1999

Sepelvaltimotauti yhä miesten yleisin ennenaikaisen kuoleman syy

Työikäisenä kuolleiden miesten yleisin kuolemansyy on edelleen sepelvaltimotauti. Seuraavaksi merkittävin kuolemansyy ovat tapaturmat, ilmenee Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta vuodelta 1997.

22.10.1999

Rakennusluvat vähenivät elokuussa

Elokuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 2,6 miljoonan kuutiometrin verran eli 28 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vähenivät runsaan kolmanneksen ja teollisuus- ja varastorakennusten putosivat puoleen vuotta aiempaan verrattuna. Myös asuntorakentamiseen lupia myönnettiin vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista. Elokuun ennakkotietoihin on suhtauduttava varovaisesti, koska väestötietojärjestelmän uudistus on hidastuttanut jonkin verran rakennuslupatietojen saamista, jonka vuoksi tavanomaista suurempi osa tiedoista vielä puuttuu tilastosta.

21.10.1999

Matkailu Suomessa kasvoi elokuussa edelleen

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät elokuussa 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat 2 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi 3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedoista.

21.10.1999

Kauppavirtatutkimus: Uusimaa tärkeä muiden maakuntien teollisuudelle

Uudenmaan maakunnalla on suuri merkitys muiden maakuntien teollisuustoimialoille, osoittaa Tilastokeskuksen tekemä kauppavirtatutkimus. Uusimaa oli vuonna 1996 oman maakunnan lisäksi teollisuuden tärkein kotimaan markkina-alue lähes kaikille maakunnille. Poikkeuksia olivat vain Etelä-Pohjanmaa, Lappi ja Ahvenanmaa.

19.10.1999

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 1999

- Työllisiä 74 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,9 prosenttia
- Työttömyysaste 9,1 prosenttia, työttömänä 230 000 henkeä
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

18.10.1999

Tuontihinnat nousivat 1,5 prosenttia syyskuussa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 1,5 prosenttia elokuusta syyskuuhun. Tuontihintojen nousu aiheutui raakaöljyn, öljytuotteiden ja värimetallien maailmanmarkkinahintojen kohoamisesta.

15.10.1999

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 2,1 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Heinäkuussa vastaava kasvu oli 4 prosenttia. Vaatimaton kasvu selittyy osin kesälomien erilaisella ajoittumisella edellisvuoteen verrattuna. Tämä näkyi muun muassa elektroniikkateollisuudessa, jonka tuotanto oli elokuussa vajaat 10 prosenttia edellisvuotista suurempi, kun heinäkuun vastaava kasvu oli lähes 19 prosenttia. Suotuisan sään ansiosta mineraalien kaivun tuotannon voimakas kasvu jatkui edelleen. Elintarvikkeiden ja juomien valmistus lisääntyi 3,3 prosenttia.

15.10.1999

Inflaatio syyskuussa ennallaan

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio oli sama kuin elokuussa.

14.10.1999

Maakunnittainen kuluttajabarometri:
Uudellamaalla tyytyväisimmät kotitaloudet

Uudellamaalla ovat tyytyväisimmät kotitaloudet, kun verrataan oman talouden tilannetta tämän vuoden kolmannella neljänneksellä vuotta aiempaan, osoittaa Tilastokeskuksen maakunnittainen kuluttajabarometri. Uusmaalaiset ovat myös luottavaisimpia oman taloutensa kehitykseen seuraavan vuoden aikana. Myös työttömyyden vähenemiseen he uskovat vahvemmin kuin muut.

14.10.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset olivat syyskuussa 1,6 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden syyskuussa. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,9 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 0,2 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.10.1999

Koulutustilastojen verkkoversio kansainväliseen levitykseen

Tilastokeskus on tehnyt sähköisen version englanninkielisestä kokoomajulkaisusta Education in Finland 1999, Statistics and Indicators. Ilmainen verkkoversio löytyy internet-osoitteesta www.stat.fi/edufinland. Itse julkaisu ilmestyi kesäkuun alussa.

11.10.1999

Kuntatietojen keruu Internetin kautta laajenee

Tilastokeskus kerää vuoden vaihteessa kunnilta ja kuntayhtymiltä arviot tämän vuoden tilinpäätösten keskeisistä luvuista. Aiemmin tilinpäätösarvioiden keruusta on vastannut Suomen Kuntaliitto. Tiedot tullaan keräämään nyt ensimmäistä kertaa Internet-lomakkeella paperilomakkeiden sijasta.

7.10.1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvaa 9 prosentin vuosivauhtia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan niin ensimmäisellä kuin toisellakin vuosineljänneksellä 9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

7.10.1999

Suomalaiset pitävät ajankohtaa otollisena kuluttamiselle

Kuluttajista 48 prosenttia piti syyskuussa erilaisten kestotavaroiden ostamista kannattavana. Myönteisimmin kuluttamiseen asennoituivat yrittäjät. Miehet pitivät ajankohtaa otollisempana kuin naiset. Kuluttajat toisaalta myös odottivat, että kuluttajahintojen vuosimuutos olisi ensi vuoden syyskuussa 2,0 prosenttia, joten inflaatio nopeutuisi hieman. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 20. - 27. syyskuuta 1 650 Suomessa asuvaa henkilöä.

6.10.1999

Teollisuusyritysten liikevaihto viime vuoden tasolla toisella vuosineljänneksellä

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan lähes sama tämän vuoden toisella neljänneksellä kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli prosentin edellisvuotta alemmalla tasolla.

5.10.1999

Palvelualojen liikevaihto kasvaa 4 prosentin vuosivauhtia

Palvelutoimialojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan toisella neljänneksellä 4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli 4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kasvuvauhdin aleneminen näyttää pysähtyneen.

4.10.1999

Työelämän muutokset uhkana tasa-arvolle

Työelämän muutokset ovat 90-luvulla tiivistyneet tehokkuuden, tuottavuuden ja joustavuuden lisäämiseen. Kiinteästi työelämässä ja sen muutoksissa mukana oleville suomalaisnaisille tämä on merkinnyt uusia tasa-arvoon liittyviä ongelmia. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan 90-luvun palkansaajanaisten kokemuksissa korostuvat työpaineet ja työsuhteiden epävarmuus.

30.9.1999

Elokuun tieliikenteessä kuoli 55 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 688 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 55 ja loukkaantui 868 ihmistä. Kuolleita oli 18 enemmän kuin vuoden 1998 elokuussa, kun taas loukkaantuneita oli 116 vähemmän.

30.9.1999

Tuotanto kasvoi edelleen heinäkuussa

Kokonaistuotannon määrä oli viime heinäkuussa 2,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kesäkuussa tuotanto oli 3,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi heinäkuussa maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

29.9.1999

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 6,1 prosenttia heinäkuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli heinäkuussa 6,1 ja tukkukaupan 4,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Autokaupan myyntimäärä oli 5,9 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

28.9.1999

Bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä 3,4 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 3,4 prosenttia verrattuna viime vuoden huhti-kesäkuuhun. Kasvusta 1,7 prosenttiyksikköä tuli metalliteollisuudesta. Myös tammi-maaliskuussa bruttokansantuote suureni 3,4 prosenttia. Koko alkuvuonna nimellinen kansantulo lisääntyi 6,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

24.9.1999

Asuinrakennuslupien kuutiomäärä kasvoi heinäkuussa

Heinäkuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 2,5 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä oli yli viidenneksen edellisvuotista suurempi. Sen sijaan teollisuusrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä jäi neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Maatalousrakentamisen lupakuutiot vähenivät kolmanneksen vuotta aiemmasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

23.9.1999

Heinäkuun helteet suosivat matkailijoita Suomessa

Yöpymisten määrä Suomen majoitusliikkeissä kasvoi heinäkuussa. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymiset 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 7 prosenttia. Touko- ja kesäkuussa yöpymismäärät laskivat hieman vuotta aiemmasta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedoista.

17.9.1999

Tuontihinnat nousivat prosentin elokuussa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan prosentin heinäkuusta elokuuhun. Muut tuottajahintaindeksit nousivat samaan aikaan 0,4 prosenttia. Tuontihintojen nousu aiheutui raakaöljyn, öljytuotteiden ja perusmetallien maailmanmarkkinahintojen kohoamisesta.

16.9.1999

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 1999

- Työllisiä 85 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,8 prosenttia
- Työttömyysaste 9,0 prosenttia, työttömänä 233 000 henkeä
- Työnvälityksessä 22 000 uutta avointa työpaikkaa

15.9.1999

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 3,9 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 3,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Kesäkuussa vastaava kasvu oli 5,7 prosenttia. Kesälomia pidettiin kuluvan vuoden heinäkuussa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä näkyi muun muassa elektroniikkateollisuudessa, jonka tuotanto oli heinäkuussa vajaat 19 prosenttia edellisvuotista suurempi, kun kesäkuun vastaava kasvu oli lähes 37 prosenttia. Suotuisan sään ansiosta mineraalien kaivun tuotanto kasvoi lähes 42 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien valmistus lisääntyi 5,5 prosenttia.

15.9.1999

Inflaatio hidastui hieman elokuussa

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 1,1 prosenttia. Heinäkuussa inflaatio oli 1,2 prosenttia.

14.9.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,5 prosenttia

Rakennuskustannukset olivat elokuussa 1,5 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden elokuussa. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,5 prosenttia, kun taas rakennustarvikkeiden ja muiden panosten hinnat pysyivät lähes ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.9.1999

Viime vuoden ylioppilaista 38 prosenttia aloitti heti jatko-opiskelun

Viime vuonna valmistuneista ylioppilaista 79 prosenttia haki jatkokoulutukseen. Opintonsa aloitti 38 prosenttia ylioppilaista, mutta 41 prosenttia ei saanut koulutuspaikkaa. Noin viidennes ylioppilaista ei hakenut opiskelupaikkaa. Viime vuonna valmistui 34 700 ylioppilasta. Tiedot ovat Tilastokeskuksen oppilaitostilastosta.

9.9.1999

Teollisuusyritysten liikevaihto viime vuoden tasolla maalis-toukokuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan lähes sama toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Loppukeväästä nousuun lähteneiden tuottajahintojen vaikutuksesta myös liikevaihdon kehitystrendi oli hieman nousussa.

7.9.1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 13 prosenttia maalis-toukokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 13 prosenttia suurempi vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 12 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 18 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden maalis-toukokuusta, kun taas maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu pysyi lähes ennallaan.

6.9.1999

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden maalis-toukokuussa 4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kaupan liikevaihdon nousu oli nopeampaa kuin muiden palveluiden, jotka kasvoivat 3 prosenttia. Vuotta aikaisemmin palvelualojen vuosikasvu oli maalis-toukokuussa 11 prosenttia.

3.9.1999

Ansioiden vuosinousu alkuvuonna 2,8 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuoden huhti-kesäkuusta tämän vuoden huhti-kesäkuuhun 2,8 prosenttia. Nousuvauhti oli sama kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ansiokehityksestä suurin osa johtui yleisistä palkankorotuksista, jotka toteutettiin tämän vuoden alussa. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteen muutokset. Palkkaliukumat ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Reaaliansiot nousivat 1,6 prosenttia.

3.9.1999

Asuntoja rakenteille huhti-kesäkuussa viidennes edellisvuotista enemmän

Huhti-kesäkuussa aloitettiin runsaan 13 000 uuden asunnon rakennustyöt. Määrä oli viidenneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Myös liike- ja toimistorakennuksia alettiin rakentaa enemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä sen sijaan puolittui edellisvuotisesta. Uudisrakennustöitä aloitettiin huhti-kesäkuussa kaikkiaan 12 miljoonan kuutiometrin edestä eli 3 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

2.9.1999

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen vahva

Suomalaiset uskovat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 14,0. Kesäkuun jälkeen arviot omasta ja maan taloudesta sekä kestotavaroiden ostamisen edullisuudesta ovat kuitenkin hieman heikentyneet. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 16. - 23. elokuuta 1 630 Suomessa asuvaa henkilöä.

1.9.1999

Ympäristönsuojelumenot laskussa

Valtion menoista käytetään vuonna 2000 suoraan ympäristönsuojeluun 3,7 miljardia markkaa, mikä on 1,9 prosenttia talousarvioesityksen loppusummasta. Vuonna 1998 ympäristömenot olivat runsaat 4,1 miljardia markkaa eli 2,1 prosenttia valtion talousarvion loppusummasta. Lisäksi vuonna 1997 kunta-ala käytti ympäristömenoihin vajaat 3,7 miljardia markkaa ja teollisuus 3,3 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön ja Tilastokeskuksen julkaisemasta Luonnonvarat ja ympäristö 1999 -katsauksesta.

31.8.1999

Tuotannon kasvu jatkui kesäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 3,5 prosenttia. Toukokuussa tuotanto kasvoi 2,5 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kesäkuussa maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla. Alkuvuonna eli tammi-kesäkuussa tuotanto lisääntyi 3,4 prosenttia edellisvuotisesta.

27.8.1999

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 6,9 prosenttia kesäkuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 6,9 ja tukkukaupan 3,7 prosenttia vuoden 1998 kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi 7,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

27.8.1999

Asuntojen rakennusluvat lisääntyivät tammi-kesäkuussa 9 prosenttia

Tammi-kesäkuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 19 500 uuden asunnon rakentamiseen eli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kerrostaloasuntojen luvat lisääntyivät 14 prosenttia ja omakotiasuntojen 8 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuusta. Rivitaloasunnoille lupia sen sijaan myönnettiin 4 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

26.8.1999

Heinäkuun tieliikenteessä kuoli 40 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuussa 702 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 40 ja loukkaantui 927 ihmistä. Kuolleiden määrä lisääntyi 5:llä ja loukkaantuneiden määrä 7:llä vuoden 1998 heinäkuusta.

23.8.1999

Konkurssit vähenivät edelleen alkuvuonna

Konkurssien määrä on edelleen hieman vähentynyt. Tilastokeskuksen konkurssitilaston mukaan vuoden alkupuoliskolla pantiin vireille 1 583 konkurssia, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssit vähenivät eniten kaupan alalla, 21 prosenttia, ja lisääntyivät eniten rakennusalalla, 30 prosenttia.

20.8.1999

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi toisella neljänneksellä

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 4 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 8 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi huhti-kesäkuussa 9 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

19.8.1999

Yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä vähenivät edelleen kesäkuussa

Lämpimästä säästä huolimatta yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä vähenivät kesäkuussa 3 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 4 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vajaan prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedoista.

18.8.1999

Tuottajahintojen nousu jatkui heinäkuussa

Tuottajahintaindeksit nousivat 0,9-1,2 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun Tilastokeskuksen mukaan. Eniten nousivat tuontihinnat, 1,2 prosenttia. Tuontihintojen nousu aiheutui raakaöljyn ja perusmetallien maailmanmarkkinahintojen kallistumisesta.

17.8.1999

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 1999

- Työllisiä 71 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi vuodessa 1,8 prosenttiyksikköä 69,7 prosenttiin
- Työttömyysaste 8,6 prosenttia, työttömänä 227 000 henkeä
- Työnvälityksessä 17 000 uutta avointa työpaikkaa

16.8.1999

Inflaatio heinäkuussa 1,2 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 1,2 prosenttia. Inflaatio nopeutui hieman, sillä kesäkuussa se oli 1,1 prosenttia.

16.8.1999

Helle vauhditti teollisuustuotantoa kesäkuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 5,6 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Toukokuussa tuotanto lisääntyi vain 2 prosenttia.

13.8.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 1,2 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,1 prosenttia, kun taas rakennustarvikkeiden ja muiden panosten hinnat pysyivät lähes ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.8.1999

Yleistukkukaupan liikevaihto kasvoi edelleen vuonna 1998

Yleistukkukaupan liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen tietojen mukaan viime vuonna 17 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli kaksinkertainen vuoteen 1997 verrattuna. Kannattavuuteen liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan suoraan siirtynyt, vaan nettotulos oli vain hieman edellisvuotista parempi ja kokonaistulos laski alle kahteen prosenttiin liikevaihdosta. Nettotulokseen vaikutti kulujen kasvu samaan tahtiin liikevaihdon kanssa. Kokonaistulosta taas painoi satunnaisten tuottojen lasku. Yleistukkukaupan yritysten omavaraisuus sen sijaan parani edelleen. Oma pääoma lisääntyi ja samaan aikaan vieraan pääoman osuus taseesta laski.

10.8.1999

Palkkaerot kasvoivat yksityisellä alalla vuonna 1997

Palkkaerot lisääntyivät Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan yksityisellä alalla vuonna 1997. Julkisella alalla palkkaerot supistuivat hieman, lähinnä kuitenkin palkkajakauman yläpäässä.

6.8.1999

Matkailu Suomessa kasvoi enemmän kuin EU:ssa keskimäärin

Vuonna 1998 yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät lähes 3 prosenttia, ja niiden määrä nousi 15,3 miljoonaan. Yöpymisistä yli kolme neljäsosaa eli 11,6 miljoonaa oli suomalaisten yöpymisiä, loput 3,7 miljoonaa ulkomaalaisten yöpymisiä. Kasvu hidastui edellisen vuoden 6,5 prosentista, mutta se oli edelleen nopeampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkailutilastosta.

5.8.1999

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelutoimialojen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 4 prosenttia kuluvan vuoden helmi-huhtikuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ilman kauppaa muutos oli 3 prosenttia. 1997-98 palvelujen kasvu oli helmi-huhtikuussa 10 prosenttia.

5.8.1999

Kuluttajabarometri: Kotitalouksien rahatilanne hyvä

Suomalaisten kotitalouksien rahatilanne on vähin erin kohentunut. Heinäkuussa 53 prosentilla kotitalouksista jäi rahaa säästöön. Kotitalouksista 4 prosenttia joutui turvautumaan säästöihinsä ja vain 2 prosenttia velkaantui. Seuraavan vuoden aikana uskoi pystyvänsä säästämään 65 prosenttia kotitalouksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 19. - 26. heinäkuuta 1 610 Suomessa asuvaa henkilöä.

4.8.1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10 prosenttia helmi-huhtikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 10 prosenttia vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 10 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 9 prosenttia. Liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden helmi-huhtikuusta, jolloin rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 20 prosenttia.

3.8.1999

Teollisuusyritysten kotimaan liikevaihto kasvoi prosentin helmi-huhtikuussa

Teollisuusyritysten kotimaan liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla prosentin verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon. Koko liikevaihto pysyi ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Liikevaihdon kehitystrendi on hieman nousussa kohonneiden tuottajahintojen vaikutuksesta.

2.8.1999

Asuntojen hintojen nousu jatkui huhti-kesäkuussa

Asuntojen hintojen nousu jatkui tämän vuoden huhti-kesäkuussa. Pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat tammi-maaliskuusta huhti-kesäkuuhun 3,5 ja muualla maassa 2,3 prosenttia.

30.7.1999

Rakennuslupien kuutiomäärä laski hieman toukokuussa

Rakennuslupia myönnettiin toukokuussa kaikkiaan runsaan 4 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli viidenneksen edellisvuotista pienempi. Myös maatalousrakennusten lupakuutiot vähenivät. Sen sijaan liike- ja toimistorakentamiseen sekä asuntorakentamiseen lupia myönnettiin enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

30.7.1999

Tuotanto kasvoi edelleen toukokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 2,4 prosenttia. Huhtikuussa tuotanto lisääntyi 3,6 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi toukokuussa kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

29.7.1999

Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 43 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 685 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 43 ja loukkaantui 882 ihmistä. Kuolleiden määrä lisääntyi 13:lla ja loukkaantuneiden määrä 51:llä vuoden 1998 kesäkuusta.

28.7.1999

Syntyneitä alkuvuonna edellisvuotista enemmän, maassamuuttojen kasvu pieneni

Tämän vuoden alkupuoliskolla syntyi Tilastokeskuksen väestötilaston mukaan 29 200 lasta, mikä oli 600 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Syntyneiden määrä kasvoi alkuvuonna viimeksi vuonna 1992. Määrä jäi kuitenkin jo toista vuotta peräkkäin alle 30 000:n.

28.7.1999

Tukkukaupan myynti kasvoi 3,9 prosenttia

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 3,9 ja vähittäiskaupan 3,5 prosenttia vuoden 1998 toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi 5,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

19.7.1999

Asunto-osakekauppa kasvoi edelleen vuonna 1998

Asunto-osakekaupan kasvu jatkui vuonna 1998. Kauppoja tehtiin yhteensä 28,7 miljardilla markalla. Kauppasumma kasvoi 5,2 miljardia markkaa edellisvuodesta. Kasvun takana olivat sekä vilkkaampi myynti että asuntojen hintojen nousu. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 1998 asunto-osakkeiden hintatilastoon, joka on laadittu verottajan varainsiirtoverolaskelmista.

19.7.1999

Tuottajahinnat nousussa

Tuottajahinnat ovat vientihintoja lukuun ottamatta olleet nousussa koko alkuvuoden. Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat kallistuivat Tilastokeskuksen mukaan toukokuusta kesäkuuhun 0,2 prosenttia. Nousun syynä olivat kohonneet selluloosan sekä öljytuotteiden hinnat.

16.7.1999

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 1999

- Työllisiä 73 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi vuodessa 1,8 prosenttiyksikköä 70,1 prosenttiin
- Työttömyysaste 10,3 prosenttia, työttömänä 280 000 henkeä
- Työnvälityksessä 24 000 uutta avointa työpaikkaa

15.7.1999

Matkailijoiden yöpymiset vähenivät toukokuussa 4 prosenttia

Yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä vähenivät toukokuussa 4 prosenttia edellisvuodesta. Erityisesti vähenivät ulkomaalaisten yöpymiset, 11 prosenttia. Suomalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä väheni prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedoista.

15.7.1999

Teollisuustuotannon kasvu hidastui toukokuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 1,9 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Huhtikuussa tuotanto vielä lisääntyi 7,7 prosenttia.

15.7.1999

Lomasuunnitelmissa isoja eroja maakunnittain

Kuusi kotitaloutta kymmenestä suunnitteli vuoden toisella neljänneksellä tekevänsä kotimaan lomamatkan seuraavan puolen vuoden aikana. Ulkomaan lomamatkaa suunnitteli neljä kotitaloutta kymmenestä. Aikeet matkustaa ulkomaille vaihtelevat Tilastokeskuksen maakunnittaisen kuluttajabarometrin mukaan paljon eri puolilla Suomea. Ulkomaan lomamatkalle aikovat selvästi eniten uusmaalaiset, vähiten etelä- ja keskipohjalaiset sekä kainuulaiset.

15.7.1999

Kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa 1,1 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio hidastui hieman, sillä toukokuussa se oli 1,4 prosenttia.

14.7.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa prosentin

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 1,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat pysyivät ennallaan, ja muiden panosten hinta laski 0,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.7.1999

Kansantuote kasvoi viime vuonna 5,6 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 5,6 prosenttia. Viime vuosi oli viides peräkkäinen nopean kasvun vuosi Suomessa. Suomen bruttokansantuote oli viime vuonna 686 miljardia markkaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tarkistettuihin ennakkolaskelmiin.

8.7.1999

Ulkomaanmatkailun kasvu taittui vuonna 1998

Vuonna 1995 alkanut laman jälkeinen ulkomaanmatkailun kasvu taittui vuonna 1998. Myös koko 90-luvun ajan voimakkaana jatkunut risteilyjen ja lähialueille tehtyjen lyhyiden matkojen määrän kasvu pysähtyi ja kääntyi lievään laskuun.

8.7.1999

Kuluttajabarometri: Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Suomalaisten usko talouden myönteiseen kehitykseen vahvistui edelleen kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 16,7. Viime vuosikymmenen lopulta lähtien luottamus talouteen on ollut yhtä korkealla vain huhtikuussa 1997 ja viime heinäkuussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 21. - 28. kesäkuuta 1 580 Suomessa asuvaa henkilöä.

7.7.1999

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni prosentin tammi-maaliskuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä prosentin verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon. Vuotta aikaisemmin liikevaihto kasvoi 12 prosentin vauhtia.

6.7.1999

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelutoimialojen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 5 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon. Vuotta aiemmin kasvu oli 10 prosenttia. Palvelualoilla ilman kauppaa muutos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 4 prosenttia.

5.7.1999

Viime vuonna 5 000 uutta kesämökkiä

Uusia kesämökkejä valmistui Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 5 000 kappaletta eli 500 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuoden lopussa kesämökkejä oli kaikkiaan 434 800. Tällä vuosikymmenellä kesämökkien määrä on kasvanut 67 000:lla.

2.7.1999

Tehdasteollisuuden investoinnit nousussa vuonna 1998

Tehdasteollisuuden investoinnit lisääntyivät vuonna 1998 ennakoitua nopeammin. Investoinnit kasvoivat 4,5 prosenttia, kun ne vuonna 1997 lisääntyivät vajaat 2 prosenttia. Investointien arvo oli viime vuonna 23 miljardia markkaa. Luvut ovat Tilastokeskuksen teollisuustilaston ennakkotietoja.

1.7.1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9 prosenttia tammi-maaliskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 9 prosenttia vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 10 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 3 prosenttia. Liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden tammi-maaliskuusta, jolloin rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 21 prosenttia.

1.7.1999

Tietoteknisten tuotteiden osuus koko tavaraviennistä yli 20 prosenttia

Mikrotietokoneen käyttömahdollisuus syyskuussa 1998 työssä, koulussa tai kotona oli kahdella kolmesta ja Internetin käyttömahdollisuus 42 prosentilla 15 - 74 -vuotiaista suomalaisista. Vuoden 1999 alussa useammalla kuin joka toisella suomalaisella oli matkapuhelin. Kaksi kolmesta palkansaajasta työskenteli tietokonetta käyttäen syksyllä 1997. Tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen Tiedolla tietoyhteiskuntaan II -julkaisuun.

30.6.1999

Tuotannon kasvu jatkui huhtikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 4,6 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla.

29.6.1999

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 27 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 569 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 27 ja loukkaantui 721 ihmistä. Sekä kuolleiden että loukkaantuneiden määrä väheni 2:lla vuoden 1998 toukokuusta.

29.6.1999

Bruttokansantuote kasvoi alkuvuonna 2,7 prosenttia

Bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun. Kasvusta 2,0 prosenttiyksikköä tuli metalliteollisuudesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

28.6.1999

Naisia neljäsosa yksityisen sektorin johtajista

Yksityisen sektorin johtajista oli naisia 25 prosenttia ja julkisen sektorin johtajista 40 prosenttia vuonna 1995. Naisjohtajien osuus yksityisellä sektorilla on lisääntynyt 5 prosenttiyksiköllä vuodesta 1990. Tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen julkaisuun Onko huipulla tyyntynyt - Changes at the Top.

24.6.1999

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät alkuvuonna

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset vähenivät 21 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset kasvoivat prosentin. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni tammi-maaliskuussa 7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

24.6.1999

Tietojenkäsittelypalvelun kasvu voimakasta vuonna 1998

Liike-elämän palveluiden kysyntä voimistui vuonna 1998. Tietojenkäsittelypalveluja tarjoavien yritysten kokonaisliikevaihto oli viime vuonna lähes 18 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997. Mainostoimistojen myyntikate puolestaan kasvoi samaa vauhtia kuin edellisenä vuotena, runsaat 14 prosenttia. Teknisen palvelun kasvu oli sen sijaan vähäistä. Kaikilla kolmella toimialalla kannattavuus ja omavaraisuus vahvistuivat selvästi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä 220 yrityksen tilinpäätöstiedoista. Yritykset kattavat 52 prosenttia toimialojen koko liikevaihdosta.

23.6.1999

Tulot lisääntyivät ja tuloerot kasvoivat vuonna 1997

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuodesta 1996 vuoteen 1997, osoittavat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tiedot. Samalla kotitalouksien tulot lisääntyivät selvästi.

23.6.1999

Autokaupan myynti kasvoi 7,5 prosenttia

Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi 7,5 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 2,4 prosenttia viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä väheni 2,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

21.6.1999

Maatilojen tulos säilyi muuttumattomana vuonna 1997

Maataloutta vuosina 1996 ja 1997 harjoittaneiden maatilojen tulos maataloudesta maatilaa kohti säilyi muuttumattomana. Vuonna 1997 maataloutta harjoittaneiden maatilojen tulos oli mainittuna vuonna keskimäärin 70 800 markkaa maatilaa kohti. Tulos on keskimäärin 3 prosenttia vuoden 1996 tulosta korkeampi, koska vuonna 1997 maatiloja oli 4 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintansa lopettaneista maatiloista valtaosalla tulos on ollut keskimääräistä pienempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden yritys- ja tulotilastosta.

18.6.1999

Asuntolupien määrä kasvoi huhtikuussa

Huhtikuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 3 700 uuden asunnon rakentamiseen eli viidennes enemmän kuin vuosi sitten. Myös liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli huhtikuussa selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten sekä julkisten rakennusten lupakuutiot sen sijaan vähenivät viime vuoden huhtikuusta. Koko uudisrakentamiseen rakennuslupia myönnettiin huhtikuussa 3,6 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 2 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

18.6.1999

Teollisuuden tuottajahinnat kallistuivat 0,4 prosenttia toukokuussa

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat kallistuivat Tilastokeskuksen mukaan huhtikuusta toukokuuhun 0,4 prosenttia. Nousun syynä olivat kohonneet selluloosan sekä värimetallien hinnat.

17.6.1999

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyneet 8 prosenttia

Matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 6 prosenttia viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun. Suurin osa kasvusta johtui suomalaisten yöpymisten lisääntymisestä 8 prosentilla. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

17.6.1999

Vuokrat nousivat vuodessa 3,1 prosenttia

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun keskimäärin 3,1 prosenttia. Aravavuokrahuoneistojen vuokrat nousivat 2,5 prosenttia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 3,6 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuokratilastoon.

17.6.1999

Kulttuurialan yrityksiä lähes 12 000

Kulttuurialan yrityksiä oli vuonna 1997 kaikkiaan 11 745, mikä on 5,5 prosenttia Suomen liikeyrityksistä. Kulttuurialan yritykset ovat sekä henkilömäärältään että liikevaihdoltaan keskimääräisesti muita yrityksiä pienempiä. Vuonna 1997 ne työllistivät keskimäärin 5 henkilöä ja niiden liikevaihto oli keskimäärin 3,5 miljoonaa markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja opetusministeriön yhteishankkeena laaditusta kokoomajulkaisusta Kulttuuritilasto 1999.

16.6.1999

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 1999

- Työllisiä 64 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi vuodessa 1,5 prosenttiyksikköä 66,3 prosenttiin
- Työttömyysaste 13,3 prosenttia, työttömänä 354 000 henkeä
- Työnvälityksessä 28 000 uutta avointa työpaikkaa

15.6.1999

Inflaation nopeutuminen jatkui toukokuussa

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 1,4 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä huhtikuussa se oli 1,1 prosenttia.

15.6.1999

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 7,6 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 7,6 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Teollisuustuotannon kasvu oli edelleen elektroniikkateollisuuden varassa, jonka tuotanto lisääntyi 61 prosenttia. Muilla päätoimialoilla tuotanto laski huhtikuusta 1998.

14.6.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa prosentin

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 1,0 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 0,1 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 3,3 prosenttia, kun taas muiden panosten hinta laski 0,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

14.6.1999

Vihreät ja kokoomus menestyivät palvelualueilla

Europarlamenttivaalien suurimmat voittajat vihreät ja kokoomus lisäsivät edellisistä EU-vaaleista eniten kannatustaan alueilla, joilla palvelut ovat tärkein elinkeino ja joilla on suhteellisen vähän työttömiä ja eläkeläisiä. Vaalien häviäjistä sosiaalidemokraattinen puolue menetti yhtä paljon sekä teollisuus- että palvelualueilla; keskusta taas kärsi suurimman tappion palvelualueilla, mutta lisäsi kannatustaan maatalousalueilla.

11.6.1999

Kunnallistalous kehittyi odotettua suotuisammin viime vuonna

Kuntien tilinpäätökset osoittavat kuntien rahoitusaseman keskimäärin kohentuneen vuonna 1998. Talous vahvistui etenkin kaupunkimaisissa kunnissa, kun taas maaseutumaisissa kunnissa se heikkeni. Kuntayhtymien talous puolestaan kiristyi hieman, mutta pysyi edelleen vakaana. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

9.6.1999

Yritysten luottokanta kasvuun viime vuonna

Yritysten luottokanta oli viime vuoden lopussa 202 miljardia markkaa. Edellisvuodesta kanta kasvoi 4 prosenttia eli 8 miljardia markkaa. Yritysten luottokanta alkoi kasvaa kuuden vuoden supistumisen jälkeen. Uusia luottoja yritykset nostivat viime vuonna 165 miljardia markkaa, mikä oli yli 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta. Tilasto kuvaa kotimaisten rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

8.6.1999

Yritysten Internet-palvelujen tarjonta kasvaa

Yritykset ovat toistaiseksi olleet selvästi aktiivisempia itse käyttämään Internet-palveluja kuin tarjoamaan omia tuotteitaan tai palvelujaan markkinoille verkon kautta. Internetin käyttö yrityksen markkinointikanavana näyttää kuitenkin olevan tänä vuonna voimakkaassa kasvussa. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöä yrityksissä kartoittavan kyselyn ennakkotiedoista. Kyselyyn vastasi lähes tuhat vähintään 20 hengen yritystä useilta eri toimialoilta.

7.6.1999

Luottokorttiostot lisääntyivät tuntuvasti viime vuonna

Luottokorteilla ostettiin Suomessa viime vuonna tavaroita ja palveluita 29,3 miljardilla markalla, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 1997. Ostojen lukumäärä lisääntyi vuodessa 5 prosenttia 104,2 miljoonaan kappaleeseen. Tiedot ovat Tilastokeskuksen luottokorttitilastosta, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

4.6.1999

Uudisrakennuksia aloitettiin alkuvuonna edellisvuotista vähemmän

Uudisrakennustöitä aloitettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Liike- ja toimistorakennuksia sekä julkisia rakennuksia alettiin rakentaa selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan aloitettujen teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä oli viidenneksen edellisvuotista suurempi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

3.6.1999

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni 2 prosenttia joulu-helmikuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 2 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon. Vuotta aikaisemmin liikevaihto kasvoi 8 prosentin vauhtia. Liikevaihdon vähenemiseen ovat vaikuttaneet etenkin alentuneet tuottajahinnat.

3.6.1999

Kotimaisten sijoitusrahastojen määrä kasvoi viime vuonna yli 40 prosenttia

Suomessa rekisteröidyistä sijoitusrahastoista teki tilinpäätöksen viime vuodelta 114 rahastoa. Rahastoja oli 36 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

3.6.1999

Kuluttajien luottamus talouteen yhä vahvempi

Suomalaisten usko talouden myönteiseen kehitykseen vahvistui edelleen toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 13,9 eli korkeimmillaan sitten viime elokuun. Eniten on lisääntynyt luottamus maan talouteen. Toukokuussa 34 prosenttia kuluttajista odotti, että maan taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana, ja 50 prosenttia arvioi sen pysyvän ennallaan. Vain 10 prosenttia arvioi, että maan talous huononee. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 17. - 24. toukokuuta 1 570 Suomessa asuvaa henkilöä.

2.6.1999

Palvelualojen palkkasumma kasvoi 8 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelutoimialojen, kauppa pois lukien, palkkasumma nousi helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon. Palkkasumman kasvu hidastui hieman viime vuodesta, jolloin vastaava kasvu oli 10 prosenttia. Vuodenvaihteessa 1998-99 maksetut bonukset kasvattivat erityisesti tietojenkäsittelyn toimialalla maksettua palkkasummaa.

2.6.1999

Kuorma-autoliikenteen suoritteet kasvoivat vuonna 1998

Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite ja kuljetettu tavaramäärä kasvoivat molemmat viime vuonna 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 1998 kuorma-autojen kuljetussuorite oli 25 611 miljoonaa tonnikilometriä. Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita runsaat 400 miljoonaa tonnia, josta maa-aineksia oli 177 miljoonaa tonnia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1998 -julkaisusta.

2.6.1999

Ansioiden vuosinousu alkuvuonna 2,8 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuoden tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun 2,8 prosenttia. Noususta suurin osa johtui yleisistä palkankorotuksista, jotka toteutettiin tämän vuoden alussa. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteen muutokset. Palkkaliukumat ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Reaaliansiot nousivat 2,1 prosenttia.

1.6.1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8 prosenttia joulu-helmikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 9 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 5 prosenttia. Liikevaihdon kasvu hidastui viime vuodesta, jolloin alkuvuonna kasvua oli yli 20 prosenttia.

31.5.1999

Kokoomateos englanniksi Suomen koulutusjärjestelmästä

Tilastokeskus julkaisee 1. kesäkuuta uuden englanninkielisen kokoomateoksen Education in Finland 1999. Kirja piirtää kansainvälisin käsittein ja luokituksin tiiviin kokonaiskuvan Suomen koulutusjärjestelmästä.

28.5.1999

Oppilaitokset vähenivät sadalla

Suomessa oli Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan viime vuoden lopussa oppilaitoksia 5 655 ja niissä opiskeli 1,8 miljoonaa opiskelijaa. Oppilaitoksia oli sata vähemmän kuin vuosi sitten. Eniten vähenivät peruskoulun ala-asteen koulut, 95 ala-astetta lopetti toimintansa.

28.5.1999

Rakennuslupien kuutiot vähenivät hieman maaliskuussa

Rakennuslupia myönnettiin maaliskuussa kaikkiaan 3,4 miljoonan kuutiometrin edestä eli 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot vähenivät viidenneksen ja julkisten rakennusten putosivat puoleen vuotta aiempaan verrattuna. Sen sijaan liike- ja toimistorakennuksille myönnettiin lupia selvästi edellisvuotista enemmän. Myös uusille asunnoille myönnettyjen lupien kappalemäärä oli suurempi kuin maaliskuussa 1998. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

28.5.1999

Tuotanto kasvoi edelleen ripeästi maaliskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 3,9 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, maaliskuun tuotanto oli 0,3 prosenttia suurempi kuin helmikuun tuotanto. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla.

27.5.1999

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 444 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 24 ja loukkaantui 579 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 4:llä, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 93:lla vuoden 1998 huhtikuusta.

26.5.1999

Suurten rakennusyritysten kannattavuuskehitys heikko vuonna 1998

Suurten rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 18 prosenttia, 26 miljardiin markkaan. Eniten kasvuvauhtiaan paransivat talotekniikan yritykset. Voimakkaasta liikevaihdon kasvusta huolimatta rakennusalan tulokset jäivät edellisvuotista heikommiksi. Käyttökatetta kertyi 990 miljoonaa markkaa eli 3,8 prosenttia liikevaihdosta. Nettotulos oli 260 miljoonaa, prosentin liikevaihdosta. Edellisvuoden vastaavat tulosprosentit olivat 5,0 ja 1,5. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten rakennusyritysten tilinpäätöstilastosta.

26.5.1999

Suurten teollisuusyritysten nettotulos ennätyslukemissa vuonna 1998

Suuret teollisuusyritykset tekivät viime vuonna ennätyksellisen lähes 46 miljardin nettotuloksen. Tulos oli 28 miljardia markkaa eli 158 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kaksi kolmasosaa nettotuloksesta tuli elektroniikkateollisuudesta, jonka suuryritysten nettotulos kohosi peräti nelinkertaiseksi liikevaihdon ja rahoitustuottojen vahvan kasvun ansiosta. Nettotulokset paranivat myös muilla teollisuustoimialoilla, joiden suuryritykset ovat selvästi pystyneet sopeuttamaan kustannukset liikevaihtoa vastaaviksi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastosta.

26.5.1999

Pitkäaikaistyöttömien koulutushalut vähissä
Aikuiskoulutuksen hyödyt pääosin hyväosaisille

Työttömät osallistuvat aikuiskoulutukseen selvästi vähemmän kuin työlliset ja sitä harvemmin, mitä pidempään työttömyys on kestänyt. Aikuiskoulutuksesta hyötyvät erityisesti hyväosaiset, käy ilmi Heikki Silvennoisen Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa tekemästä tutkimuksesta Aikuiskoulutus ja työttömyys.

26.5.1999

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 8,2 prosenttia maaliskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi maaliskuussa 4,9 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 8,2 prosenttia vuoden 1998 maaliskuusta. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 2,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

21.5.1999

Tulot kasvoivat eniten Etelä-Suomessa, vähiten Itä- ja Pohjois-Suomessa

Veronalaiset tulot tulonsaajaa kohti olivat vuonna 1997 suurimmat Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Näissä maakunnissa tulot myös lisääntyivät eniten. Ahvenanmaalaisten tulot kasvoivat edellisvuodesta 8 ja uusmaalaisten 6 prosenttia, kun koko maassa tulojen lisäys oli 5 prosenttia. Vähiten tulot kasvoivat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tulojen lisäys jäi alle 4 prosentin Kainuussa, Lapissa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Kymenlaaksossa, ilmenee Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilastosta.

21.5.1999

Kunta-alalla kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskipalkka 11 100 markkaa

Kunta-alan kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansio oli viime lokakuussa 11 100 markkaa. Miehillä se oli 13 600 ja naisilla 10 500 markkaa. Säännöllisen työajan keskiansio oli 10 700 markkaa, miehillä 12 700 ja naisilla 10 200 markkaa.

20.5.1999

Ulkomaalaisten yöpymiset kasvoivat maaliskuussa 3 prosenttia

Alkuvuoden lievän laskun jälkeen ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä kasvoivat maaliskuussa 3 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 5 prosenttia, mikä johtui suurelta osin suomalaisten yöpymisten lisääntymisestä 6 prosentilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

19.5.1999

Työvoimatutkimuksen sisältö laajemmaksi

Tilastokeskus on laajentanut kuukausittaisen työvoimatutkimuksensa sisältöä. Tämän vuoden huhtikuusta lähtien tutkimus sisältää kaikki Euroopan unionin edellyttämät työvoimatutkimuksen tiedot, jotka aiemmin kerättiin vain keväällä. Siihen on liitetty myös kansallisesti tärkeitä tietoja. Yhdistetty kuukausittainen tutkimus korvaa erityiset EU-työvoimatutkimukset, joita tehtiin maalis-toukokuussa 1995 - 98.

19.5.1999

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 1999

- Työllisiä 100 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi vuodessa 2,6 prosenttiyksikköä 64,9 prosenttiin
- Työttömyysaste 11,5 prosenttia, työttömänä 292 000 henkeä
- Työnvälityksessä 27 000 uutta avointa työpaikkaa

18.5.1999

Tuontihinnat nousivat 1,5 prosenttia huhtikuussa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan maaliskuusta huhtikuuhun 1,5 prosenttia. Nousu aiheutui raakaöljyn ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kallistumisesta.

17.5.1999

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 3,3 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 3,3 prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Teollisuustuotannon kasvu oli edelleen elektroniikkateollisuuden varassa, jonka tuotanto lisääntyi lähes 42 prosenttia. Muilla päätoimialoilla tuotanto sen sijaan laski maaliskuusta 1998.

14.5.1999

Rakennuskustannusten vuosinousu huhtikuussa alle prosentin

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 0,9 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat pysyivät samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Rakentamisen työkustannukset nousivat 3,0 prosenttia, kun taas muiden panosten hinta laski 0,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

14.5.1999

Inflaatio nopeutui hieman huhtikuussa

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 1,1 prosenttia. Inflaatio nopeutui hieman, sillä maaliskuussa se oli 0,8 prosenttia. Maaliskuusta huhtikuuhun hinnat nousivat 0,7 prosenttia.

12.5.1999

Joka kuudes peruskoululainen sai erityisopetusta syksyllä 1998

Yhteensä 104 000 peruskoululaista eli joka kuudes oppilas sai erityisopetusta viime syksynä. Erityisopetusta annettiin lähes kaikissa maamme kunnissa. Kaksi kolmasosaa erityisoppilaista oli poikia. Tilastokeskuksen keräämät tiedot kuvaavat viime vuoden syyskuun tilannetta. Etenkin osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistuvien määrä vaihtelee vuoden mittaan.

6.5.1999

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni tammikuussa 2,4 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2,4 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Liikevaihdon vähenemiseen vaikutti sekä kotimarkkinoiden että viennin alentunut hintataso. Vuoden 1998 tammikuussa teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia.

6.5.1999

Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Suomalaiset uskoivat huhtikuussa edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 12,7 eli korkeampi kuin helmi-maaliskuussa. Omaan talouteensa luottivat eniten yrittäjät ja työttömät ja vähiten maatalousyrittäjät. Usko maan talouskasvuun oli vahvin palkansaajien ja heikoin yrittäjien keskuudessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 19. - 26. huhtikuuta 1 660 Suomessa asuvaa henkilöä.

5.5.1999

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia tammikuussa

Palvelutoimialojen, pl. kauppa, työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 3,8 prosenttia vuoden 1998 tammikuusta. Vuotta aiemmin kasvu oli 16,1 prosenttia. Useimmilla palvelualoilla liikevaihto lisääntyi hitaammin kuin vuotta aiemmin. Poikkeuksena olivat siivous- ja ympäristönhuoltopalvelut.

4.5.1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia tammikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 3,6 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen laski 2,3 prosenttia.

3.5.1999

Asuntojen hinnat nousivat edelleen alkuvuonna

Asuntojen hinnat nousivat alkuvuonna hitaasti. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä tammi-maaliskuuhun koko maassa keskimäärin 1,2 prosenttia eli yhtä paljon kuin viime vuoden heinä-syyskuusta loka-joulukuuhun. Hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 1,4 prosenttia ja muualla maassa 1,1 prosenttia. Vanhojen rivitaloasuntojen hinnat kohosivat nopeammin kuin kerrostalojen hinnat. Ne nousivat koko maassa 2,4 prosenttia.

30.4.1999

Konkurssit vähenivät edelleen tammi-maaliskuussa

Tammi-maaliskuussa pantiin vireille 790 konkurssia, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä on nyt samalla tasolla kuin ennen 1990-luvun alun lamaa, ilmenee Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

30.4.1999

Tuotannon kasvu jatkui helmikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 3,4 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, helmikuun tuotanto oli 0,3 prosenttia suurempi kuin tammikuun tuotanto. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla.

29.4.1999

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot vähenivät vuonna 1997

Teollisuus käytti vuonna 1997 ympäristönsuojeluun 3,3 miljardia markkaa eli vajaan yhden prosentin liikevaihdosta. Ympäristönsuojelumenoista oli ympäristönsuojeluinvestointeja runsaat 1,4 miljardia, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1996. Innokkaimmin ympäristönsuojeluun investoitiin edellisvuosien tapaan metsäteollisuudessa, 423 miljoonaa markkaa. Ympäristönsuojeluinvestointien osuus oli 7,3 prosenttia teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista - hieman enemmän kuin edellisvuonna, jolloin osuus oli 6,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuuden ympäristönsuojelumenoja koskevasta tilastosta.

28.4.1999

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 388 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 20 ja loukkaantui 520 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 3:lla ja loukkaantuneiden 49:llä vuoden 1998 maaliskuusta.

23.4.1999

Kaupan myynti kasvoi kaksi prosenttia helmikuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi helmikuussa 2,0 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 2,4 prosenttia vuoden 1998 helmikuusta. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 1,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

23.4.1999

Asuinrakennuslupien kuutiot lisääntyivät viidenneksen helmikuussa

Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli helmikuussa viidenneksen suurempi kuin viime vuoden helmikuussa. Myös julkisten palvelurakennusten lupakuutiot kasvoivat selvästi edellisvuotisesta. Sen sijaan liike- ja toimistorakennuksille sekä teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni viime vuoden helmikuusta. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin helmikuussa 2,6 miljoonan kuutiometrin verran eli 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

22.4.1999

Yöpymiset vähenivät helmikuussa 6 prosenttia

Yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä vähenivät helmikuussa lähes 6 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Suurin osa laskusta johtui suomalaisten yöpymisistä, jotka vähenivät lähes 7 prosenttia. Ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät vain runsaan prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

22.4.1999

Bruttokansantuote kasvoi 3,9 prosenttia viime vuoden lopulla

Bruttokansantuote kasvoi vuoden 1998 viimeisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu hidastui toisella vuosineljänneksellä ja pysyi tasaisena loppuvuoden. Ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote lisääntyi vajaat seitsemän prosenttia, toisella neljänneksellä neljä ja puoli prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä lähes neljä prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

21.4.1999

Yritysten määrä kasvoi 5 prosenttia vuonna 1997

Yritysten määrä kasvoi maassamme 9 900:lla eli 5 prosenttia vuodesta 1996 vuoteen1997. Liikevaihto lisääntyi 11 ja henkilöstön määrä 5 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin.

20.4.1999

Useimmissa Suomen kunnissa muuttotappiota vuonna 1998

Yli kaksi kolmasosaa Suomen kunnista koki muuttotappiota vuonna 1998. Väkilukuun suhteutettuna suurinta muuttotappio oli Utsjoen ja Temmeksen kunnissa, yli 4 prosenttia kunnan väestöstä. Muuttaneiden määrällä laskettuna muuttotappiota oli eniten Kemin, Kuhmon ja Tornion kaupungeissa. Niissä kaikissa poismuuttaneita oli yli 300 enemmän kuin kuntaan muuttaneita.

20.4.1999

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 1999

- Työllisiä 80 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi vuodessa 2,1 prosenttiyksikköä 63,9 prosenttiin
- Työttömyysaste 10,9 prosenttia, työttömänä 271 000 henkeä
- Työnvälityksessä 29 000 uutta avointa työpaikkaa

19.4.1999

Öljyn kallistuminen nosti tuottajahintaindeksejä

Tuottajahintaindeksit nousivat Tilastokeskuksen mukaan helmikuusta maaliskuuhun 0,2 - 0,8 prosenttia. Eniten nousivat tuontihinnat, 0,8 prosenttia. Tuontihintojen nousu johtui pääasiassa raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan kallistumisesta, mutta myös perusmetallien hinnat kohosivat.

15.4.1999

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 5,1 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 5,1 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Tammikuussa teollisuustuotanto nousi 7,6 prosenttia edellisvuotisesta. Kasvusta vastasi edelleen sähkötekninen teollisuus, jonka tuotanto lisääntyi helmikuussa 47 prosenttia. Tammikuussa sähkötekninen teollisuus kasvoi 54 prosenttia vuotta aiemmasta.

15.4.1999

Inflaatio maaliskuussa ennallaan

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 0,8 prosenttia. Inflaatio oli sama kuin helmikuussa. Helmikuusta maaliskuuhun hinnat nousivat 0,2 prosenttia.

14.4.1999

Maakunnittainen kuluttajabarometri:
Etelä-Karjalassa ja Uudellamaalla tyytyväisimmät kotitaloudet

Etelä-Karjalassa ja Uudellamaalla ovat luottavaisimmat kotitaloudet, kun verrataan arviota oman talouden kehityksestä tämän vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden päähän, osoittaa Tilastokeskuksen maakunnittainen kuluttajabarometri. Eteläkarjalaiset ovat myös tyytyväisimpiä taloutensa kehitykseen edellisen vuoden aikana.

14.4.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 1,2 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 0,5 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,8 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 0,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.4.1999

Tilinpäätöstilasto 1997 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema tilinpäätöstilasto 1997 on ilmestynyt. Siihen on yksiin kansiin koottu toimialoittaiset tilinpäätöstiedot teollisuudesta, rakentamisesta ja kaupasta sekä liikenteen ja liike-elämän palveluiden aloilta. Julkaisu sisältää tunnuslukuja sekä tuloslaskelman ja taseen tietoja yhteensä 59 toimialalta.

9.4.1999

Konkurssit vähenivät edelleen

Vuoden 1998 aikana pantiin vireille 3 136 konkurssia, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997. Vireille pantujen konkurssien määrä väheni jo kuudentena perättäisenä vuonna. Konkurssien määrä on nyt lähes samalla tasolla kuin ennen 1990-luvun alun lamaa.

8.4.1999

Maa- ja vesirakentamisen liikevaihdon kasvu nopeutui vuonna 1998

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 15 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 16 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 12 prosenttia. Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta talonrakentamisen liikevaihdon kasvu pysyi sen sijaan lähes ennallaan.

8.4.1999

Kuluttajien luottamus maan talouteen vahvistui maaliskuussa

Suomalaisten usko nopean talouskasvun jatkumiseen on vahvistunut helmikuun notkahduksen jälkeen. Maaliskuussa 79 prosenttia kuluttajista odotti, että maan taloustilanne pysyy ennallaan tai paranee seuraavan vuoden aikana. Vain 14 prosenttia arvioi sen huononevan. Työttömyyden vähenemiseen uskoi lähes joka toinen kuluttaja. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 11,7 eli hieman korkeampi kuin helmikuussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 29. maaliskuuta 1 720 Suomessa asuvaa henkilöä.

7.4.1999

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 6 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin hidastunut, sillä vuoden 1997 kasvuvauhti oli 9,5 prosenttia. Kasvun hidastuminen aiheutui lähinnä heikentyneestä vientitilanteesta. Kotimaan liikevaihto kehittyi tasaisemmin kuin vienti; vuonna 1998 kasvuprosentti oli 3,4 ja vuonna 1997 vastaavasti 5,2.

6.4.1999

Palvelualojen liikevaihto kasvoi viime vuonna 11 prosenttia

Palvelutoimialojen, pl. kauppa, työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1998 10,8 prosenttia. Vuotta aiemmin se lisääntyi 11,3 prosenttia.

31.3.1999

Tuotannon kasvu nopeutui tammikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 4,7 prosenttia. Kasvu nopeutui selvästi viime vuoden joulukuusta, jolloin tuotanto lisääntyi 1,7 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla.

30.3.1999

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 27 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 459 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 27 ja loukkaantui 605 ihmistä. Loukkaantuneiden määrä väheni 28:lla vuoden 1998 helmikuusta, kun taas kuolleiden määrä pysyi ennallaan.

26.3.1999

Tutkinnon suorittaneita 2,4 miljoonaa

Maassamme oli vuoden 1997 lopussa 2,4 miljoonaa peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittanutta. Vuodessa heidän määränsä lisääntyi 2 prosenttia. 15 vuotta täyttäneistä pelkän ylioppilastutkinnon oli suorittanut 7 prosenttia, ammatillisen tutkinnon 43 ja korkeakoulututkinnon 7 prosenttia. Kansakoulun, keskikoulun ja peruskoulun varaan jääneitä oli 43 prosenttia.

25.3.1999

Venäläisten yöpymiset vähenivät tammikuussa 31 prosenttia

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät tammikuussa 3 prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 9 prosenttia, mikä johtui erityisesti venäläisten yöpymisten määrän laskusta. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

25.3.1999

Vähittäiskaupan myynti kasvoi tammikuussa 3 prosenttia

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi tammikuussa 5,7 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 3,2 prosenttia vuoden 1998 tammikuusta. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 11,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

24.3.1999

Kuntien talousarviot pysyvät edelleen kireinä

Kunnat odottavat taloutensa pysyvän kireänä tänäkin vuonna. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kasvaa, mutta entistä useamman kunnan vuosikate jää negatiiviseksi. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta vuodelle 1999.

22.3.1999

Vaaleissa valittiin hyvätuloisia ja korkeasti koulutettuja

Eduskuntavaaleissa valitut kansanedustajat poikkeavat tuloiltaan selvästi ehdokkaista ja äänioikeutetuista, osoittaa Tilastokeskuksen selvitys ehdokkaiden sosiaalisesta taustasta. Valittujen verotettavat tulot olivat vuonna 1997 keskimäärin kaksi kertaa niin suuret kuin ehdokkaiden tulot, ja äänioikeutettujen keskituloihin verrattuna ne olivat 3,5-kertaiset.

19.3.1999

Yli 1,3 miljoonaa suomalaista käyttää tietoverkkojen palveluja

Mahdollisuus mikrotietokoneen käyttöön on 63 prosentilla eli lähes 2,5 miljoonalla 15 - 74 -vuotiaalla suomalaisella. Kotonaan tietokonetta voi käyttää 1,6 ja työpaikalla 1,8 miljoonaa suomalaista. Lisäksi noin 100 000 henkilöä on löytänyt tietokoneen käyttömahdollisuuden muualta, esimerkiksi kirjastosta. Tietoverkkoihin pääsee 1,6 miljoonaa yli 15-vuotiasta suomalaista, kotikoneeltaan noin 700 000 ja työ- tai opiskelupaikaltaan peräti 1,4 miljoonaa henkilöä. Tietoverkkojen palveluja käyttää yhteensä yli 1,3 miljoonaa 15 - 74 -vuotiasta suomalaista.

19.3.1999

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 1999

- Työllisiä 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä 64 prosenttiin
- Työttömyysaste 10,7 prosenttia, työttömänä 267 000 henkeä
- Työnvälityksessä 23 000 uutta avointa työpaikkaa

19.3.1999

Rakennuslupien kuutiot lisääntyivät 12 prosenttia tammikuussa

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa kaikkiaan 1,7 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike-ja toimistorakennusten kuutiomäärä oli kaksinkertainen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Myös maatalousrakennuksille lupia myönnettiin tammikuussa selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan teollisuus- ja varastorakennusten sekä julkisten rakennusten lupakuutiot vähenivät runsaan kolmanneksen edellisvuotisesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

18.3.1999

Tilastokeskuksen vaalitulospalvelu eduskuntavaaleista 1999

Tilastokeskuksella on eduskuntavaaleista laaja tulospalvelu. Tiedot julkaistaan pääosin Internetissä. Vaalitulospalveluun pääsee suoraan kotisivulta www.tilastokeskus.fi.

18.3.1999

Tuontihinnat nousivat helmikuussa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan tammikuusta helmikuuhun 0,3 prosenttia. Tätä ennen tuontihinnat laskivat yhtäjaksoisesti lähes vuoden ajan, sillä ne nousivat viimeksi vuoden 1998 huhtikuussa.

15.3.1999

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 7,6 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 7,6 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Kasvusta vastasi sähkötekninen teollisuus, jonka tuotanto lisääntyi tammikuussa 55 prosenttia. Tuotanto kasvoi kaikilla sähköteknisen teollisuuden päätoimialoilla, mutta tietoliikennevälineiden valmistuksessa tuotannon kasvu oli erittäin voimakasta. Jos teollisuustuotannon volyymi-indeksi laskettaisiin ilman sähköteknistä teollisuutta, olisi tuotanto vähentynyt vuotta aiemmasta prosentin.

15.3.1999

Inflaatio helmikuussa 0,8 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 0,8 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä tammikuussa se oli 0,5 prosenttia. Tammikuusta helmikuuhun hinnat nousivat 0,2 prosenttia.

12.3.1999

Hiilen kulutus väheni neljänneksen viime vuonna

Energian kokonaiskulutus kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 1998 yhden prosentin. Eniten lisääntyivät vesivoima, 24 prosenttia, ja tuontisähkö, 22 prosenttia. Viime vuonna oli käytettävissä runsaasti sekä kotimaista että norjalaista ja ruotsalaista vesivoimaa. Öljyn käyttö lisääntyi 3 prosenttia, mikä johtui kansantalouden tuotannon ja kuljetusten määrän kasvusta. Ydinvoiman tuotannon vajaan 5 prosentin kasvu perustui voimaloiden tehonkorotuksiin ja laitosten hyvään käytettävyyteen.

12.3.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,4 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 1,4 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 0,8 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,6 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 1,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.3.1999

Kuluttajien luottamus talouskasvuun heikentynyt - oman talouden näkymät edelleen valoisat

Suomalaisten usko nopean talouskasvun jatkumiseen heikkeni helmikuussa. Kuluttajista 25 prosenttia odotti, että maan taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana, ja 20 prosenttia arvioi, että se huononee. Tammikuussa vastaavat osuudet olivat 31 ja 16 prosenttia. Työttömyyden vähenemiseen uskovien osuus pieneni helmikuussa 45 prosentista 39 prosenttiin. Kuluttajien talousnäkemykset tiivistävä luottamusindikaattori oli helmikuussa 10,3 eli 2,7 yksikköä pienempi kuin tammikuussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 26. helmikuuta 1 650 Suomessa asuvaa henkilöä.

10.3.1999

Tilastokeskus kerää tietoa suomalaisten ajankäytöstä

Tilastokeskus tutkii suomalaisten ajankäyttöä laajalla ajankäyttötutkimuksella.Tutkimuksella selvitetään muun muassa työajan pituutta, kotitöihin käytettyä aikaa, opiskelua ja vapaa-ajan harrastuksia.

9.3.1999

Kuluttajabarometri vaalipiireittäin: Synkintä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan asukkaat suhtautuvat pessimistisimmin talouden kehitykseen, osoittaa Tilastokeskuksen vaalipiireittäinen kuluttajabarometri. Pohjoiskarjalaisten arviot ovat synkimpiä sekä oman että koko maan talouden menneestä ja tulevasta kehityksestä. Myöskään työttömyyden vähenemiseen Pohjois-Karjalassa ei uskota yhtä paljon kuin muualla maassa.

5.3.1999

Uudisrakentaminen lisääntyi viime vuonna

Uudisrakennustöitä aloitettiin viime vuonna kaikkiaan runsaan 35 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiot kasvoivat viidenneksen ja julkisten palvelurakennusten kuutiot yli kolmanneksen edellisvuotisesta. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä oli viime vuonna 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Ainoastaan maatalousrakennuksia alettiin rakentaa vähemmän kuin vuonna 1997. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

4.3.1999

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 1998

Teollisuusyritysten vienti on kasvanut viime vuosina kotimaan liikevaihtoa nopeammin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1998 teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui niin viennin kuin kotimaan liikevaihdon osalta. Tästä huolimatta liikevaihdon kasvu oli vuodesta 1997 edelleen huomattavaa.

4.3.1999

Palvelualoilta uusia liiketoiminnan suhdannetietoja

Tilastokeskus alkaa julkaista uusia palvelutoimialojen liiketoiminnan kuukausittaista kehitystä kuvaavia indeksisarjoja. Liikevaihto- ja palkkasummaindeksit julkaistaan seuraavilta palvelutoimialoilta: majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne,
kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut ja muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Näillä palvelualoilla oli vuonna 1996 yhteensä 339 000 työntekijää.

26.2.1999

Uusi laskentatapa monipuolistaa kansantalouden kuvausta

Suomen kansantalouden tilinpitojärjestelmä uudistuu. Uusien määritelmien ja rajausten myötä bruttokansantuotteen arvo nousee. Kansantuotteesta saadaan uudistuksen myötä entistä monipuolisempi kuva, ja laskennan kansainvälinen vertailtavuus paranee.

26.2.1999

Bruttokansantuote kasvoi 4,9 prosenttia vuonna 1998

Bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 4,9 prosenttia. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät reaalisesti 4,4 prosenttia. Valtion rahoitusalijäämä pieneni edellisvuodesta 15 miljardia markkaa.

26.2.1999

Tuotannon kasvu hidastui joulukuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi vuoden 1997 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun 1,7 prosenttia. Kasvu hidastui selvästi marraskuusta, jolloin tuotanto kasvoi 4,7 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla.

25.2.1999

Rakennuslupia 33 400 uudelle asunnolle viime vuonna

Rakennuslupia myönnettiin viime vuonna kaikkiaan 33 400 uuden asunnon rakentamiseen, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 1997. Pääkaupunkiseudulla asunnoille myönnetyt luvat kuitenkin vähenivät lähes 1 200:lla edellisvuotisesta. Rakennusluvan saaneiden omakotiasuntojen määrä kasvoi koko maassa lukuunottamatta Pohjois-Karjalaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

24.2.1999

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa 474 henkilö-vahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 21 ja loukkaantui 688 ihmistä. Loukkaantuneiden määrä lisääntyi 44:llä vuoden 1998 tammikuusta, kun taas kuolleiden määrä pysyi ennallaan.

23.2.1999

Kaupan kasvu jatkui joulukuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi joulukuussa 3,7 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 6,5 prosenttia vuoden 1997 joulukuusta. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 14,4 prosenttia. Koko vuoden 1998 myyntimäärä lisääntyi tukkukaupassa 6,8, vähittäiskaupassa 5,3 ja autokaupassa 14,2 prosenttia vuodesta 1997. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

19.2.1999

Henkilöstökoulutuksessa 744 000 palkansaajaa vuonna 1997

Henkilöstökoulutukseen osallistui vuonna 1997 yhteensä 744 000 palkansaajaa eli 42 prosenttia palkansaajista. Osuus oli samansuuruinen kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan tukemaa tai kustantamaa koulutusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään EU-työvoimatutkimukseen.

18.2.1999

Vienti- ja tuontihinnat laskeneet vuodessa 7 prosenttia

Sekä vienti- että tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan noin 7 prosenttia viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun. Vientihintojen aleneminen johtui sähköteknisten tuotteiden sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden halpenemisesta. Tuontihinnat puolestaan laskivat siksi, että raakaöljyn, öljytuotteiden ja värimetallien maailmanmarkkinahinnat alenivat selvästi ja myös sähkötekniset tuotteet halpenivat.

17.2.1999

Kuntien talouden tilastointi nopeutuu

Tilastokeskuksen asettama kuntatilastotyöryhmä ehdottaa väliraportissaan muutoksia kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstilastojen tuotantotapaan ja -aikatauluun. Ehdotuksen mukaan tilastovuodesta 1998 alkaen ennakkotiedot kuntien ja kuntayhtymien tulos- ja rahoituslaskelmista sekä taseista olisivat käytettävissä kesäkuun alussa. Aikaisemmin ensimmäiset ennakkotiedot kuntien tilinpäätöksistä on saatu tilastovuotta seuraavan vuoden elokuussa.

16.2.1999

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 1999

- Työllisiä 79 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi 1,9 prosenttiyksiköllä 63,3 prosenttiin
- Työttömyysaste 11,0 prosenttia, työttömänä 273 000 henkeä
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

15.2.1999

Teollisuustuotannon kasvu pysähtyi joulukuussa

Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotannon kasvu pysähtyi viime vuoden lopussa. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi joulukuussa vain 0,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Tuotannon kasvu oli yhtä vähäistä viimeksi huhtikuussa 1996. Massaa, paperia ja paperituotteita valmistettiin joulukuussa 15 prosenttia vuotta aiempaa vähemmän. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi puolestaan vuotta aiemmasta lähes kolmanneksen.

15.2.1999

Inflaatio tammikuussa 0,5 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 0,5 prosenttia. Joulukuusta tammikuuhun hinnat laskivat 0,2 prosenttia.

12.2.1999

Ammattimaisen liikenteen kuljetukset kasvoivat - maa-aineskuljetukset vähenivät

Kuorma-autoliikenteen kuljetustyö tonnikilometreinä mitattuna kasvoi loka-joulukuussa 11 prosenttia edellisvuodesta. Tämä johtui ammattimaisen liikenteen raskaiden pitkämatkaisten kuljetusten voimakkaasta kasvusta. Kuorma-autoilla kuljetettu kokonaistavaramäärä sen sijaan väheni vuoden viimeisellä neljänneksellä 7 prosenttia. Tämä aiheutui lyhytmatkaisten maa-aineskuljetusten vähenemisestä 17 prosentilla. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten kuljetukset lisääntyivät prosentin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

12.2.1999

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,3 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat tammikuussa 1,3 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 0,6 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,3 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 1,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.2.1999

Matkailijoiden yöpymisiä vuonna 1998 enemmän kuin koskaan

Matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä viime vuonna 15,2 miljoonaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Lisäys vuodesta 1997 oli 3 prosenttia. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset prosentin. Ulkomaisten matkailijoiden osuus oli 24 prosenttia yöpymisten kokonaismäärästä, kun se vuotta aiemmin oli 25 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

11.2.1999

Ansioiden vuosinousu loka-joulukuussa 3,3 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 1997 loka-joulukuusta viime loka-joulukuuhun 3,3 prosenttia. Noususta suurin osa johtui yleisistä palkankorotuksista, jotka toteutettiin viime vuoden alussa. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteen muutokset. Reaaliansiot nousivat 2,3 prosenttia.

2.2.1999

Tilastokeskus Tieto 99 -messuilla: Tietotuotannon uudet virtaukset

Tieto 99 -tapahtuma järjestetään 3. - 4.2.1999 Wanhassa Satamassa. Tilastokeskuksen järjestämässä avausseminaarissa keskiviikkona 3.2. esitellään tietoja ja menetelmiä, joiden avulla yritys tai muu organisaatio voi tuntea paremmin oman toimintansa, ympäristönsä ja asiakkaansa. Seminaarissa puhuvat muun muassa Talentumin toimitusjohtaja Harri Roschier ja johtava konsultti Jan-Erik Lindroos HM & V Research Oy:stä. Seminaarin avaa kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen.

2.2.1999

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen vahva

Suomalaisten usko nopean talouskasvun jatkumiseen vahvistui hieman tammikuussa. Kuluttajista 49 prosenttia odotti, että maan taloustilanne pysyy ennallaan ja 32 prosenttia uskoi, että se yhä paranee tänä vuonna. Vain 15 prosenttia kuluttajista arvioi maan talouden huononevan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 18. - 25. tammikuuta 1 610 Suomessa asuvaa henkilöä.

1.2.1999

Tilastokeskus avaa Data Shop -palvelun

Tilastokeskus avaa helmikuun 2. päivänä uuden palvelun, Euroopan unionin tilastoja välittävän Data Shopin, josta tulee osa Tilastokirjaston kansainvälistä tietopalvelua.

1.2.1998

Asuntojen hintojen nousu hidastui viime vuoden lopussa

Asuntojen hintojen nousu on hidastunut. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuonna 1998 heinä-syyskuusta loka-joulukuuhun 1,2 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 1 prosentin. Helsingissä asuntojen hintojen nousu lähes pysähtyi, sillä hinnat nousivat vain 0,4 prosenttia. Vantaalla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat 2,6 prosenttia ja Espoossa 1,5 prosenttia.

29.1.1999

Tuotanto kasvoi marraskuussa 4,7 prosenttia

Kokonaistuotanto oli vuoden 1998 marraskuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu nopeutui hieman lokakuusta, jolloin tuotanto kasvoi 4,2 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla.

28.1.1999

Tieliikenteessä kuolleiden määrä väheni viime vuonna 8 prosenttia

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 396 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 35:llä eli 8 prosentilla edellisvuotisesta ja palasi näin vuoden 1996 tasolle. Liikenteessä loukkaantui 9 055 ihmistä, 118 enemmän kuin vuonna 1997. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia sattui kaikkiaan 6 871.

27.1.1999

Huipputeknologian osuus kaksinkertaistunut 1980-luvun lopusta

Huipputeknologian toimialat ovat kasvaneet vajaassa kymmenessä vuodessa lähes kaksi kertaa nopeammin kuin koko maan talous. Niiden osuus koko tuotannon arvosta lisääntyi Tilastokeskuksen selvityksen mukaan 1,4 prosentista 2,5 prosenttiin vuodesta 1988 vuoteen 1996. Huipputeknologiaan kuuluvat OECD:n luokittelussa seuraavat teollisuuden toimialat: avaruus ja ilmailu, tieto- ja konttorikoneet, elektroniikka ja tietoliikenne sekä lääkevalmisteet.

25.1.1999

Kaupalla erinomainen marraskuu

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi vuoden 1997 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun 3,6 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 9,0 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 15,9 prosenttia. Toissa vuoden tammi-marraskuusta viime vuoden tammi-marraskuuhun kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi tukkukaupassa 7,1, vähittäiskaupassa 5,1 ja autokaupassa 14,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.