Tiedote 30.11.2007

Suuri osa kaapelitalouksista edelleen ilman digisovitinta

Digisovittimen tai digitelevision oli marraskuun puoliväliin mennessä hankkinut 83 prosenttia Suomen vajaasta 2,3 miljoonasta television omistavasta kotitaloudesta. Elokuussa digisovitin tai digitelevisio oli 76 prosentilla tv-talouksista.

Antennin välityksellä televisiota katsovista talouksista 94 prosentilla oli marraskuussa käytössä digisovitin. Kaapelitalouksista vasta 71 prosenttia omisti digisovittimen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä neljästi vuodessa tehtävään laitetiedusteluun, johon osallistui 1.-19. marraskuuta 1 447 kotitaloutta.

Digisovittimen yleistyminen tv-talouksissa 2/2001-11/2007

Elokuussa tehdyssä edellisessä tiedustelussa 82 prosenttia antennitalouksista ja 68 prosenttia kaapelitalouksista ilmoitti omistavansa digisovittimen. Suomi siirtyi antennijakelun osalta digiaikaan heti syyskuun alussa. Analoginen kaapelijakelu sai jatkoajan helmikuun 2008 loppuun saakka.

Marraskuussa 52 prosentilla tv-talouksista oli vähintään kaksi televisiota, mutta vasta 36 prosentilla tv-talouksista oli enemmän kuin yksi digisovitin. Jokaiselle televisiolle tarvitaan oma erillinen digisovittimensa. Elokuussa monen sovittimen talouksia oli 25 prosenttia.

Tv-talouksista 77 prosenttia omisti marraskuussa antenni- tai kaapelivastaanottoon tarkoitetun digisovittimen ja 6 prosenttia satelliittidigisovittimen. Tallentavan eli kiintolevyllisen digisovittimen oli hankkinut 30 prosenttia tv-talouksista.

Kaikki eivät ehdi digiaikaan kevääseen mennessä?

Kuluttajabarometrin mukaan 10 prosenttia tv-talouksista aikoo hankkia ensimmäisen digisovittimensa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Näin uusia digitalouksia syntyisi Suomeen vajaat 220 000. Tv-talouksista 7 prosenttia eli yli 160 000 taloutta olisi siten edelleen ilman digisovitinta ensi keväänä.

Antennitalouksilla hankinta-aikeita on enää hyvin vähän, mutta kaapelitalouksista 19 prosenttia aikoo ostaa ensimmäisen digisovittimensa kevääseen mennessä. Silti joka kymmenennestä kaapelitaloudesta puuttuisi keväällä edelleen digisovitin.

Digisovitin antenni- ja kaapelitalouksissa, marraskuu 2007

Yksin asuvat nuoret pahasti jäljessä

Digisovitin oli marraskuussa harvinaisin yksin asuvien tv-kodeissa: alle 35-vuotiaista sinkuista vasta runsas 60 prosenttia omisti digisovittimen. Kun otetaan huomioon hankinta-aikomukset, useampi kuin joka kymmenes yksin asuva saattaa yhä olla ilman digisovitinta keväällä.

Kahden tai useamman vähintään keski-ikäisen aikuisen tv-talouksista yli 90 prosenttia oli marraskuussa siirtynyt digiaikaan. Ostoaikomusten perusteella korkeintaan 5 prosentilta usean hengen talouksista tai lapsiperheistä näyttäisi puuttuvan digisovitin vielä ensi keväänä.

Digisovitin erityyppisissä kotitalouksissa, marraskuu 2007

Pääkaupunkiseudulla digisovittimen hankkineiden osuus oli marraskuussa alempi kuin muilla alueilla, vain 74 prosenttia tv-talouksista. Lähes 10 prosenttia eteläisen Suomen ja toisaalta vain muutama prosentti Pohjois-Suomen tv-talouksista näyttäisi olevan keväällä ilman digisovitinta.

Muista television oheislaitteista videonauhuri oli marraskuussa 68 prosentissa, DVD-laite 59 prosentissa ja kotiteatteri 22 prosentissa television omistavista kodeista Suomessa. Laajakuvatelevisiota, taulutelevisiota tai vastaavaa 16:9-kuvasuhteen televisiota katseli 44 prosenttia tv-talouksista.

Suomessa on kaikkiaan yli 2,4 miljoonaa kotitaloutta. Kaikista näistä kotitalouksista 94 prosentilla oli marraskuussa televisio ja 78 prosentilla digisovitin.

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Kuluttajabarometrin kotisivuilla lisätietoa taulukossa ja kuvioissa