Pressmeddelande 30.11.2007

En stor del av kabelhushållen fortfarande utan digitalbox

Fram till mitten av november hade 83 procent av de finländska hushållen på något under 2,3 miljoner med television skaffat en digitalbox eller digital-tv. I augusti hade 76 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv.

Av antennhushållen hade 94 procent en digitalbox i november. Av kabelhushållen hade bara 71 procent en digitalbox. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog 1-19 november 1 447 hushåll.

Digitalboxar i tv-hushållen 2/2001-11/2007

I den föregående enkäten i augusti meddelade 82 procent av antennhushållen och 68 procent av kabelhushållen att de har en digitalbox. Finland övergick till digitaltid när det gäller distributionen via antenn genast i början av september. Den analoga kabel-tv-distributionen förlängdes till slutet av februari 2008.

I november hade 52 procent av tv-hushållen minst två tv-apparater, men bara 36 procent av tv-hushållen hade fler än en digitalbox. För varje television behövs en egen separat digitalbox. I augusti hade 25 procent av tv-hushållen fler än en digitalbox.

I november ägde 77 procent av tv-hushållen en digitalbox avsedd för mottagning via antenn eller kabel och 6 procent en digitalbox för satellitmottagning. 30 procent av tv-hushållen hade skaffat en inspelande digitalbox, dvs. en digitalbox med hårdskiva.

Alla hinner inte med i digitaltiden före våren?

Enligt konsumentbarometern tänker 10 procent av tv-hushållen skaffa sin första digitalbox under de följande sex månaderna. På så sätt skulle Finland få något under 220 000 nya digitalhushåll. Av tv-hushållen skulle alltså 7 procent, dvs. mer än 160 000 hushåll fortfarande vara utan digitalbox i vår.

Antennhushållen har mycket få köpplaner kvar, men av kabelhushållen tänker 19 procent köpa sin första digitalbox före våren. Trots det skulle var tionde kabelhushåll fortfarande sakna en digitalbox i vår.

Digitalbox i antenn- och kabelhushåll, november 2007

Ensamboende ungdomar ordentligt på efterkälken

I november var digitalboxar ovanligast i ensamboende personers tv-hushåll: av under 35-åriga singlar ägde först drygt 60 procent en digitalbox. När man beaktar planerna på att skaffa digitalbox kan fler än var tionde ensamboende ännu vara utan digitalbox i vår.

Av tv-hushållen med två eller flera vuxna som är medelålders eller äldre hade över 90 procent övergått till digitaltid i november. På basis av köpplanerna ser det ut som om högst 5 procent av alla flerpersonshushåll eller barnfamiljer skulle sakna digitalbox ännu i vår.

Digitalboxar i olika hushåll, november 2007

I november var andelen tv-hushåll som skaffat en digitalbox lägre i huvudstadsregionen än i övriga regioner, bara 74 procent av tv-hushållen. Nästan 10 procent av tv-hushållen i södra Finland och bara några procent av tv-hushållen i Norra Finland ser ut att vara utan digitalbox i vår.

När det gäller annan kringutrustning hade 68 procent av de finländska hushållen med tv i november videobandspelare, 59 procent DVD-spelare och 22 procent hemmabio. Av hushållen hade 44 procent bredbilds-tv, platt-tv eller en tv-apparat med motsvarande bildformat, dvs. 16:9.

I Finland finns totalt över 2,4 miljoner hushåll. Av dessa hushåll hade 94 procent en television i november och 78 procent en digitalbox.

Källa: Konsumentbarometern 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: På konsumentbarometerns webbsida finns mera information i tabeller och diagram