Tiedote 16.10.2008

Tilastokeskuksen vaalitietopalvelusta tietoa kunnallisvaaleista

Tilastokeskus julkaisee Internetissä maksuttomassa vaalitietopalvelussaan kunnallisvaaleihin 2008 liittyviä tilastotietoja. Ensimmäiset tilastot ehdokasasettelusta löytyvät jo osoitteesta tilastokeskus.fi/kunnallisvaalit. Vaali-illasta 26.10.2008 alkaen tietoja täydennetään tilastoilla, analyyseillä ja kartoilla vaalitulosten valmistuessa. Keskeiset vaalitiedot sekä analyysit julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja kartat suomeksi sekä ruotsiksi.

Kartat havainnollistavat tuloksia

Tilastokeskus tarjoaa Internetissä veloituksetta erityisesti tiedotusvälineiden käyttöön 14 erilaista painolaatuista vaalikarttaa pdf-tiedostoina. Vaaliyönä julkaistaan koko maasta kunnittain 10 karttaa eniten ääniä saaneesta puolueesta, äänestysaktiivisuudesta sekä puolueiden kannatuksesta. Maanantaina 27.10.2008 noin klo 15 julkaistaan 100-prosenttisesta laskentatilanteesta vielä neljä lisäkarttaa, joissa esitetään kunnittain suurin valtuustopuolue sekä nuorten, naisten ja uusien valtuutettujen osuus valituista.

Lisäksi Tilastokeskus avaa vaali-iltana Kansalaisen vaalikarttapalvelun, jossa ensimmäiset vaalitulokset ovat katseltavissa teemakarttoina noin klo 21. Teemoina ovat muun muassa äänestysaktiivisuus, eniten ääniä saanut puolue ja puolueiden kannatus. Tietoja voi tarkastella eri aluetasoilla: kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain.

Analyysi taustoittaa vaalimenestystä

Tilastokeskus julkaisee vaali-iltana klo 20.00 Internetissä kunnallisvaaliehdokkaiden taustoista katsauksen, jota täydennetään vaaliyönä valittujen taustatiedoilla. Vaalitulosten valmistuttua laaditaan lisäksi puolueiden vaalimenestyksestä analyysi, jossa tarkastellaan puolueiden kannatusta äänestysalueittain eri taustamuuttujien avulla. Taustamuuttujia ovat muun muassa työllisyys, elinkeinorakenne, eläkeläisten osuus, kaupungistumisaste ja tulotaso. Analyysin tulokset julkaistaan kunnallisvaalitilaston kotisivulla katsauksena sekä taulukkona PX-Web-tietokantapalvelussa.

Kunnallisvaalitilaston kotisivulla on Taulukot-osiosta pääsy PX-Web-tietokantapalveluun, jossa jokainen voi muodostaa omia tilastotaulujaan vaaleista. Tietokantapalvelusta löytyy jo tällä hetkellä taulukoita vuoden 2008 kunnallisvaalien ehdokasasettelusta sekä aikasarjataulukoita aikaisemmista kunnallisvaaleista vuodesta 1976 lähtien. Palvelussa on lisäksi tietoja vuoden 2004 kunnallisvaalien vaalituloksesta, äänestämisestä sekä ehdokkaiden äänimääristä kunnittain ja äänestysalueittain. Samat taulukot tuotetaan vaaliyönä myös vuoden 2008 vaalien ennakkotuloksista.

Näiden veloituksettomien palveluiden lisäksi asiakkaille tuotetaan räätälöitäviä karttoja ja selvityksiä myös tilauksesta.

Lisätietoja: Eeva Heinonen (09) 1734 3268, Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Jaana Asikainen (09) 1734 3506, Rina Tammisto (kartat) (09) 1734 3574, Kari Seppä (kartat) (09) 1734 3572, vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Linkit:
Kunnallisvaalien kotisivu, taulukot ja katsaukset
Vaalikarttapalvelun esittely ja käyttöehdot