Pressmeddelande 16.10.2008

Information om kommunalvalet via Statistikcentralens valinformationstjänst

I Statistikcentralens avgiftsfria valinformationstjänst på internet publiceras statistikuppgifter om kommunalvalet 2008. Statistik över kandidatuppställningen finns redan nu på adressen tilastokeskus.fi/eduskuntavaalit. Fr.o.m. valkvällen 26.10.2008 kompletteras uppgifterna med statistik, analyser och kartor i takt med att valresultatet blir klart. De viktigaste uppgifterna om valet samt analyserna publiceras på finska, svenska och engelska, kartorna publiceras på finska och svenska.

Kartorna åskådliggör resultaten

Statistikcentralen tillhandahåller gratis på internet 14 olika tryckbara valkartor som pdf-filer för massmedierna. På valnatten publiceras 10 kartor kommunvis över hela landet beträffande de partier som fått mest röster, valdeltagandet och väljarstödet för partierna. Måndagen den 27 oktober 2008 omkring kl. 15.00 publiceras ytterligare fyra kartor över det hundraprocentiga rösträkningsläget, där presenteras kommunvis det största partiet i fullmäktige samt de ungas, kvinnornas och de nya ledamöternas andel av alla invalda.

Statistikcentralen öppnar dessutom på valnatten omkring kl. 21 Medborgarnas valkartstjänst,där valresultatet visas i form av temakartor. Teman är bl.a. valdeltagande, det parti som fått mest röster och partiernas väljarstöd. Uppgifterna kan studeras på olika områdesnivåer: kommunvis, efter valkrets och när det gäller de största städerna efter röstningsområde.

Analysen ger bakgrundsfakta

På valkvällen kl. 20.00 publicerar Statistikcentralen på internet en översikt över kandidaternas bakgrund. Den kompletteras på valnatten med de invaldas bakgrundsuppgifter. Efter att valresultatet färdigställs utarbetas dessutom en analys av partiernas valframgång. I analysen granskas partiernas väljarstöd efter röstningsområde med hjälp av olika bakgrundsvariabler. Bakgrundsvariablerna är bl.a. sysselsättning, näringsstruktur, andelen pensionärer, urbaniseringsgrad och inkomstnivå. Analysens resultat publiceras på ingångssidan till statistiken i form av en översikt och en tabell i PX-Web-databastjänsten.

Till PX-Web-databastjänsten kommer man via avsnittet Tabeller på ingångssida till valstatistiken och där kan var och en göra egna statistiktabeller över valet. I databastjänsten finns redan nu tabeller över kandidatuppställningen i kommunalvalet år 2008 och tidsserietabeller över tidigare kommunalval fr.o.m. år 1976. Tjänsten innehåller dessutom uppgifter om valresultatet, röstningen och kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i kommunalvalet år 2004. Samma tabeller produceras under valnatten utgående från förhandsresultatet i valet år 2008.

Utöver de här avgiftsfria tjänsterna utarbetar Statistikcentralen också på beställning skräddarsydda kartor och utredningar för kunderna.

Förfrågningar: Eeva Heinonen (09) 1734 3268, Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Jaana Asikainen (09) 1734 3506, Rina Tammisto (kartor) (09) 1734 3574, Kari Seppä (kartor) (09) 1734 3572, vaalit.tilastokeskus@stat.fi

Länkar:
Kommunalvalets
ingångssida, tabeller och översikter
Presentation av valkartstjänsten och användarvillkor