Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Kommunalval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Över hälften av väljarna förhandsröstade
13.7.2021
Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i kommunalvalet 2021. Valdeltagandet i valet var 55,1, vilket var det lägsta sedan kommunalvalet år 1945. Klart över hälften av dem som röstade (60,0 %) förhandsröstade. Detaljerade uppgifter om de effekter som bakgrundsfaktorerna på individnivå har på valdeltagandet finns i översikten: Röstande i kommunalvalet 2021.

Beskrivning: Kommunalval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar officiell statistik över kommunal-valen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Kommunalval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fullmäktigeledamöter, kandidater, kommunalval, partier, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Korrigerade uppgifter för kommunalvalet 2012
19.3.2014
Texterna och tabellerna gällande valresultatet i kommunalvalet 2012 har korrigerats 19.3.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/index_sv.html