Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Riksdagsval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Över hälften av väljarna förhandsröstade
24.5.2019
Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i riksdagsvalet 2019. Valdeltagandet bland finska medborgare som bor i Finland var 72,1, dvs. 2,0 procentenheter högre än i föregående riksdagsval. Över hälften av väljare (50,7 %) röstade på förhand. Detaljerade uppgifter om de effekter som bakgrundsfaktorerna på individnivå har på valdeltagandet finns i översikten: Röstande i riksdagsvalet 2019.

Beskrivning: Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över riksdagsvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Riksdagsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valre-sultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kandidater, partier, riksdagsledamöter, riksdagsval, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tabeller i papperspublikationerna ersätts med databastabeller
27.3.2012
Statistikcentralen har slutat producera valpublikationer i pappersform.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/index_sv.html