Tiedote 4.11.2008

Uusi verkkoportaali helpottaa tilastotiedon löytymistä

Suomen kaikki viralliset tilastot kattava uusi verkkoportaali, www.virallinentilasto.fi, on avattu Tilastokeskuksen verkkopalvelun yhteyteen.

Portaalin kautta saa käyttöön tuoreimmat tiedot noin 300 luotettavasta julkishallinnon tilastosta. Tuoreimpien tilastojen lisäksi portaali sisältää tilastojen kuvaukset, laatuselosteet, julkistamisaikataulut ja muuta tilaston käytössä tarpeellista tietoa. Sivusto on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

Portaalin perustan muodostaa Suomen virallisen tilaston järjestelmä, joka muodostuu tilastoista ja niitä tuottavista 20 valtion viranomaisesta. Portaalin kautta järjestelmän tilastoja voi hakea aihealueittain, asiasanoittain, tuottajittain ja aakkosittain.

Verkkoportaalin lisäksi Suomen virallisella tilastolla on painojulkaisujen sarja, jossa on ilmestynyt julkaisuja vuodesta 1866 lähtien. Sarjassa on sen historian aikana ilmestynyt lähes 1 500 julkaisunimekettä. Sekä painetut että verkkojulkaisut löytyvät Tilastokirjaston ylläpitämästä TILDA-tietokannasta.

Tilastojen laatuperiaatteet luotettavan tietotuotannon takana

Virallisten tilastojen tuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen virallisen tilaston laatu- ja julkaisemisperiaatteita. Niiden mukaan tilastojen tulee kuvata yhteiskuntaa kattavasti, luotettavasti ja mahdollisimman tarkasti. Tietojen tulee olla ajantasaisia ja mahdollisimman vertailukelpoisia. Tilastojen tulee myös olla selkeästi esitettyjä.

Kaikilla tilastoilla on laatuseloste, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti tilaston laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Suomen virallisen tilaston tunnistaa logosta ja merkistä:

Logo
 
Merkki
 
   

Tilastontuottajien yhteistoimintaelimenä toimii Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta. Se kehittää ja koordinoi tilastojen julkaisemisen menettelytapoja, tukee tilastojen käyttöä ja seuraa tilastojen laatuun liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja: Jussi Melkas, Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan puheenjohtaja, Tilastokeskus, (09) 1734 2696, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Linkit:
www.virallinentilasto.fi

TILDA-tietokanta