Pressmeddelande 4.11.2008

Den nya webbportalen gör det lättare att hitta statistisk information

Den nya webbportalen www. officiellstatistik.fisom omfattar all officiell statistik i Finland har öppnats i anslutning till Statistikcentralens webbtjänst.

Portalen gör det möjligt att använda de nyaste uppgifterna om ungefär 300 tillförlitliga statistikgrenar som produceras av den offentliga förvaltningen. Utöver senaste statistik innehåller portalen statistikbeskrivningar, kvalitetsbeskrivningar, tidtabeller för offentliggörande och andra viktiga uppgifter som behövs vid användningen av statistik. Tjänsten är finsk-, svensk- och engelskspråkig.

Systemet för Finlands officiella statistik, som ligger till grund för portalen, består av statistik och av 20 statliga statistikproducerande myndigheter. Via portalen kan man söka statistik efter område, ämnesord och producent samt i bokstavsordning.

Finlands officiella statistik finns både i webbportalen och som en tryckt serie. I serien har det kommit ut publikationer sedan år 1866 och under denna period har nästan 1 500 titlar publicerats. Både de tryckta publikationerna och webbpublikationerna finns i databasen TILDA som upprätthålls av statistikbiblioteket.

Kvalitetsprinciper för statistiken utgör grunden för tillförlitlig dataproduktion

Producenterna av officiell statistik har förbundit sig att följa kvalitets- och publiceringsprinciperna för Finlands officiella statistik. Enligt dessa principer ska statistiken beskriva samhället på ett täckande och tillförlitligt sätt och så exakt som möjligt. Uppgifterna ska vara aktuella och så jämförbara som möjligt. Statistiken ska också presenteras på ett tydligt sätt.

All statistik har kvalitetsbeskrivningar som i detalj beskriver de faktorer som inverkar på kvaliteten på statistiken.

Finlands officiella statistik igenkänns av logotypen och symbolen:

Logotyp Symbolen
   

Delegationen för Finlands officiella statistik verkar som statistikproducenternas samarbetsorgan. Delegationen utvecklar och koordinerar förfaringssätt vid publiceringen av statistik, stöder användningen av statistik och följer med frågor förknippade med kvaliteten på statistiken.

Förfrågningar: Jussi Melkas, ordförande för Delegationen för Finlands officiella statistik, Statistikcentralen, (09) 1734 2696, förnamn.efternamn@stat.fi

Länkar:
www. officiellstatistik.fi

Databasen TILDA