Mikä StatFin-tietokannassa ja sen rajapinnoissa muuttuu?

Uudistus vaikuttaa StatFin-tietokannan rakenteeseen, tietokantataulukoiden julkaisemiseen ja taulukoista tiedottamiseen, taulukoiden selaamiseen ja kaikkiin tietokannan linkkeihin. Linkkien muuttuminen vaikuttaa etenkin rajapintakäyttöön.

Tällä ohjeessa kuvataan ensin tietokantaa koskevat yleiset muutokset, ja linkkimuutoksista kerrotaan ohjeen loppupuolella.

Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka

Uudet tilastotiedot julkaistaan taulukoina StatFin-tietokannassa. Jatkossa tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot tulevat ensimmäisenä tietokantaan. Viive tietojen julkaisemiseen verkkosivuilla tietokantaan julkaisemisen jälkeen on korkeintaan kymmeniä sekunteja. 

Useimmille käyttäjille tämä viive ei ole huomattava, mutta jos tarvitset tietoja erityisen nopeasti, suosittelemme tietojen hakemista tietokannan rajapinnan tai tallennettujen hakujen avulla.

Ennakkotietoja taulukoiden päivittymisaikataulusta

Uudistuksen myötä alamme julkaista tietoja myös tietokantataulukoiden päivitysajoista sivulla Tulevat julkaisut.
Lue lisää julkaisuaikojen ilmoittamisesta.

Uusi tapa selata tietokantataulukoita

StatFin-tietokannan taulukoita voi selata uudella verkkosivulla aiheen ja tilaston mukaan. Taulukkolistauksessa näkyvät tiedot taulukon sisältämistä muuttujista.

Kuvakaappaus taulukoiden rajausvalikosta. Rajaus. Voit rajata tuloksia aiheen ja tilaston mukaan. Aiheen valitseminen rajaa tilastovalikon vaihtoehtoja. Pudotusvalikot Aihe ja Tilasto. Painike Rajaa.

Tietokantataulukoihin pääsee verkkosivuilta helposti aiempaa useammasta paikasta. Tilaston sivulta on suora linkki tilaston taulukoihin, ja kunkin tiedotteen sivulta pääset helposti tiedotteen julkaisuaikana päivitettyihin taulukoihin.

Kuvakaappaus. Tietokantataulukot. Tähän tiedotteeseen liittyvät tietokantataulukot.

Tietokannan päänäkymä muuttuu

StatFin-tietokannan päänäkymässä on aiemmin ollut aihevalikko. Jatkossa StatFinissä ei näytetä enää aihetasoa, vaan tietokannan uudessa aloitusnäkymässä näkyvät listana kaikki tilastot, joiden taulukoita on tietokannassa.

Jos haluat selata tietokantataulukoita aiheittain, voit tarkastella niitä verkkosivuillamme tietokantataulukoiden listaussivulla. Pääset aihekohtaisiin listauksiin myös kunkin aiheen omalta sivulta.

Säilyykö tietokannan sisältö ennallaan?

Suuri osa StatFin-tietokannan taulukoista säilyy ennallaan, mutta eivät kaikki. Kerromme taulukoiden ja niiden sisältöjen muutoksista sivulla Muutoksia StatFin-tietokannassa.

Tietokannan ja tietokantataulukoiden linkit muuttuvat

StatFin-tietokannan osoite ja kaikki taulukkolinkit muuttuvat. Jos käytät tietokantataulukoita verkkosivujemme kautta, löydät taulukot uusilta sivuilta eikä sinun tarvitse tehdä mitään linkkien muuttumisen takia. 
Jos taas olet tallentanut taulukoita kirjanmerkkeihisi, olet tehnyt tallennettuja hakuja tai käytät StatFiniä rajapintojen kautta, tutustu seuraaviin muutoksiin.

Osa seuraavista ohjeista on hyvin teknisluontoisia ja koskee vain tietokannan teho- ja rajapintakäyttäjiä. 

Muutos tietokannan osoitteessa

StatFin-tietokannan osoite uusi osoite on https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ [suositeltava osoitemuoto]. Tulemme käyttämään omassa viestinnässämme pxdata-alkuisia osoitteita, mutta myös seuraavat osoitteet ja rajapintakutsut toimivat:

  • https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
  • https://pxweb2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Mitä käy aiemmille taulukkolinkeille ja rajapintakyselyille?

Vanhat pxnet2-alkuiset linkit, rajapintakutsut ja tallennetut haut lakkaavat toimimasta 16.11.2022. Muutos koskee myös rajapintakutsuja ja tallennettuja hakuja. 

Muutos taulukoiden linkeissä

Koska tietokannassa ei enää esitetä aihetasoa, taulukkolinkeistä poistuu aihetta kuvannut kirjainyhdistelmä.

Aihetunnus on vanhoissa linkeissä url:n toiseksi viimeiseksi osassa ennen tilaston tunnusta. Esimerkiksi aiheen väestö tunnus on vrm, ja se näkyy seuraavassa linkissä tekstien StatFin ja vaerak välissä: 
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/

Uusissa taulukkolinkeissä aihetunnusta ei ole. Esimerkkitaulukon uusi osoite on seuraavanlainen: 
https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px

Koska tietokannassa ei enää ole kk- tai vv-hakemistoa, osoitteista poistuu vastaava kirjainyhdistelmä.
Esimerkki vanhasta osoitteesta:
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak__kk/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/

Esimerkin osoitteen uusi muoto:
https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/

Taulukoiden nimet pysyvät samoina

Huomaa, että toiseksi viimeisessä osassa kirjainten StatFin ja tilaston tunnuksen välissä on kaksi alaviivaa: StatFin__vaerak

Tallennettujen hakujen linkkien muuttuminen

Tietokannan taulukoihin on voinut tehdä ja voi jatkossakin tehdä tallennettuja hakuja, joiden avulla voi palata aiemmin tekemiinsä taulukoihin. Myös tallennettujen hakujen linkit muuttuvat uudistuksessa.

Tallennetun haun tekeminen ohjeistetaan PxWeb-tietokantojen käyttöohjeessa.

Muutokset rajanpintakutsuihin 

StatFin-tietokantaa voi käyttää rajapinnan kautta. Koska taulukoiden osoitteet muuttuvat, myös osoite, johon JSON query -koodi lähetetään, muuttuu.

Voit hakea uudet osoitteet StatFin-tietokannasta kunkin taulukon kohdalta kohdasta Lisää taulukko sovellukseesi, tai voit muuttaa kyselyiden osoitteet seuraavasti:

  1. Vaihda url:n alusta merkkijonon pxnet2 tilalle pxdata.
  2. Koska tietokannan taulukoiden osoitteista poistuu aihealuetaso, poista url:stä aihetunnus. Aihetunnus on nykyisissä osoitteissa url:n kolmanneksi viimeinen osio ennen tilaston tunnusta.

Tässä esimerkissä on aiempi erään väestörakennetaulukon rajapintakutsun osoite:
https://pxnet2.stat.fi:443/PXWeb/api/v1/fi/StatFin_vrm_vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px

Uudistuksen jälkeen taulukon osoite on tällainen:
https://pxdata.stat.fi:443/PxWeb/api/v1/fi/StatFin/vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px

 

Lisätietoa rajapinnoista

Lue lisää Tilastokeskuksen tietokantojen rajapinnoista sivulta Avoimet tietokanta-aineistot.

Päivitetty 14.11.2022