Revideringens inverkan på databasen StatFin och dess gränssnitt

Revideringen påverkar databasen StatFins struktur och hur man publicerar databastabeller, informerar om tabeller och bläddrar i dem samt alla länkar till databasen. Att länkarna ändras påverkar särskilt användningen av gränssnittet.

I denna anvisning beskrivs först de allmänna ändringarna i databasen, medan information om ändringar i länkarna finns i slutet av anvisningen.

Databasen är det primära forumet för att publicera data

Nya statistiska uppgifter publiceras som tabeller i databasen StatFin. I fortsättningen är databasen det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna finns först tillgängliga i databasen. Fördröjningen mellan att uppgifter publiceras i databasen och att de publiceras på webbplatsen är högst tiotals sekunder. 

För de flesta användarna är denna fördröjning inte betydande, men om du behöver uppgifterna extra snabbt rekommenderar vi att du hämtar dem via databasens gränssnitt eller med hjälp av sparade sökningar.

Preliminära uppgifter om tidsplanen för uppdatering av tabeller

I och med revideringen börjar vi även publicera uppgifter om tidpunkterna för uppdatering av databastabellerna på sidan Kommande publikationerLäs mer om kommande publiceringstider.

Nytt sätt att bläddra i databastabellerna

På den reviderade webbplatsen kan man bläddra i tabellerna i databasen StatFin efter ämne och statistik. I tabellförteckningen syns uppgifter om tabellernas variabler. 

I fortsättningen kommer man lätt åt databastabellerna via webbplatsen, via fler ställen än tidigare. På statistikens webbplats finns en direkt länk till statistikens tabeller, och från webbsidan för varje meddelande kommer man lätt till de tabeller som uppdaterats samtidigt som meddelandet publicerats.

Huvudvyn för databasen ändras

Huvudvyn för databasen StatFin har tidigare haft en ämnesmeny. I fortsättningen visas inte längre ämnesnivån i StatFin, utan på den nya ingångssida för databasen syns som en lista alla de statistikgrenar vars tabeller finns i databasen. Jämför den gamla och den nya vyn:

Om du vill bläddra i databastabellerna efter ämne, kan du ta en titt på dem på vår webbplats på webbsidan med en förteckning över databastabellerna. Du kommer dessutom till förteckningar efter ämne via respektive ämnessida.

Är innehållet i databasen oförändrat?

En stor del av tabellerna i databasen StatFin förblir oförändrade, men inte alla. Vi berättar om ändringar i tabellerna och deras innehåll på webbsidan Ändringar i StatFin-databasen.

Länkarna till databasen och databastabellerna ändras

Adressen till databasen StatFin och länkarna till alla tabeller ändras. Om du använder databastabellerna via vår webbplats, hittar du tabellerna på de reviderade webbsidorna och behöver inte göra något på grund av att länkarna ändras. 

Om du däremot har sparat tabeller som bokmärken, gjort sparade sökningar eller använder StatFin via gränssnitt, bekanta dig med följande ändringar.

En del av nedanstående anvisningar är mycket tekniska och gäller endast för databasens effektiva användare och dem som använder gränssnitt. 

Ändring i databasens webbadress

Webbadressen till databasen StatFin ändras. Den gamla webbadressen är
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/
och den nya webbadressen är
https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/
.

Detta innebär alltså att pxnet2 i början av webbadressen ersätts med statfin.

Vid sidan av statfin.stat.fi-adressen tar vi 5.10.2022 i bruk aliasadressen pxdata.stat.fi, eftersom också andra än databasen StatFin flyttas till en ny server. 

I vår egen kommunikation kommer vi att använda adresser som börjar med pxdata, men också adresser och gränssnittsanrop som börjar med teckensträngen statfin fungerar. Läs mer om ändringen hösten 2022.

Vad händer med tidigare tabellänkar och gränssnittsförfrågningar?

I september 2022 tas den gamla versionen helt ur bruk och länkar som börjar med pxnet2 styrs till en ny adress. Eftersom databasens tabellstigar ändrades våren 2022 upphör en del av de tidigare länkarna och gränssnittsanropen att fungera.

Ändring i tabellänkarna

Eftersom det inte längre finns någon ämnesnivå i databasen, försvinner den bokstavskombination som beskriver ämnet från tabellänkarna.

I de gamla länkarna finns ämneskoden i URL:s näst sista del före statistikens kod. T.ex. är koden för ämnet befolkning vrm och den syns i följande länk mellan StatFin och vaerak
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/

I de nya tabellänkarna finns ingen ämneskod. Den nya webbadressen till tabellen i exemplet är fr.o.m. den 5 april 2022 följande: 
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/

Observera att det i den näst sista delen finns två understreck mellan bokstäverna StatFin och statistikens kod: StatFin__vaerak

Ändring av länkar i sparade sökningar

I databastabellerna har man kunnat göra och kan också i fortsättningen göra sparade sökningar med hjälp av vilka man kan gå tillbaka till tabeller man skapat tidigare. Också länkarna till de sparade sökningarna ändras i samband med revideringen.

Vid Statistikcentralen strävar vi efter att korrigera länkarna till de sparade sökningarna, så att användarna via de gamla länkarna fortfarande kommer åt tabellerna. Tyvärr kommer inte alla korrigeringar att lyckas, och en del av de sparade sökningarna måste göras på nytt.

Anvisningar om hur du gör en sparad sökning finns i bruksanvisningen för PxWeb-databaser.

Ändringar i gränssnittsanrop 

Databasen StatFin kan användas via ett gränssnitt. Eftersom tabellernas webbadresser ändras, ändras också den webbadress som JSON query-koden skickas till.

Du kan redan nu hämta de nya adresserna från databasen på den nya servern, under Gör denna tabell tillgänglig i din applikation vid varje tabell, eller så kan du ändra förfrågningarnas adresser enligt följande:

  1. Gå till början av URL och byt ut pxnet2 mot statfin.
  2. Eftersom ämnesnivån tas bort från adresserna i databastabellerna ska du ta bort ämneskoden från URL. Ämneskoden är i nuvarande adresser URL:s tredje sista delen före statistikens kod.

I detta exempel finns den tidigare webbadressen till gränssnittsanropet för en tabell över befolkningsstrukturen:
https://pxnet2.stat.fi:443/PXWeb/api/v1/sv/StatFin/vrm/vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px

Efter revideringen har tabellen följande webbadress:
https://statfin.stat.fi:443/PxWeb/api/v1/sv/StatFin/vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px

 

Mer om gränssnitten

Läs mer om gränssnitten för Statistikcentralens databaser på webbsidan Öppna databasmaterial.