Hur uppges publiceringsdatumen för statistik?

Vi berättar alltid på förhand när vi publicerar nya statistikuppgifter. Du hittar de kommande publiceringsdatumen på sidan Kommande publikationer. På sidan för respektive statistik finns dessutom uppgifter om statistikgrenens kommande publiceringsdatum.

Skärmbild. Text: Kommande offentliggöranden.

Bläddra i publiceringsdatumen

Listan över kommande publikationer är lätt att avgränsa efter olika egenskaper, t.ex. ämne eller tidpunkt.

Avgränsningsmenyn för listan över kommande publikationer. Avgränsningsmöjligheterna är Ämne, Statistik, Typ av publikation, Publiceringstidpunkt och Publikationens språk. I punkten Typ av publikation har man valt Meddelande.

Nya typer av publikationer

I fortsättningen är publikationstyperna översikt, meddelande och databasoffentliggörande. I meddelandena redogör en statistikexpert kort och koncist för de nya statistikuppgifterna. I kalendern i samband med meddelandena anges också vilka databastabeller som uppdateras.

Skärmbild. Första registreringar av motorfordon 2022, augusti. Meddelande. 6.9.2022. Databastabeller: 11ar Första registreringar av fordon, måndasvis. 11al Första registreringar av fordon. 121d Första registreringar av bilar efter drivkraft, användning och innehavare månadsvis.

Översikterna är mer omfattande artiklar och i dem kan fenomen granskas utgående från material från flera statistikgrenar. Med databasoffentliggörande avses publicering av nya uppgifter enbart i databasen utan utdrag i textformat på webbplatsen.

Nya uppgifterna fås snabbast ur databasen

När vi publicerar nya statistikuppgifter vardagar kl. 8.00, finns de nya uppgifterna snabbast i databastabellerna i StatFin. Fördröjningen till publiceringen på webbplatsen är högst tiotals sekunder. För de flesta användarna är denna fördröjning inte betydande, men om du behöver uppgifterna extra snabbt rekommenderar vi att du hämtar dem via databasens gränssnitt.

Hämta kalenderinformation

Tyvärr är kalenderinformationen inte tillgänglig i nedladdningsbart format i nuläget. Vi vet att det finns ett behov av detta, och vi strävar efter att tillhandahålla en nedladdningsbar version så snart som möjligt.